Święta Teresa o modlitwie

 

 

   Modlitwo jesteś Mistrza drogą

   Po której idzie się.

   Ostrożnie duszo stąpaj nogą,

   Byś nie potknęła się.Tak sam Jezus po niej szedł

I przetarł boski szlak.

Bądz silna,idż po niej odważnie,

To Bóg twój, Król i Pan.To droga wprost do twego Króla,

On na cię czeka tam.

Cóż, że w cierpieniach, pójdziesz w bólach,

Dojdziesz do Jego bram.Słyszysz że na niej poginęli,

Tylu zawiodło się,

Że przez lęk prawdę ominęli

Chociaż modlili sie.Odwagi - strachy precz odejdą

Bezpiecznaś na niej jest.

sam Jezus ciągle cię wspomaga,

Więc Jemu powierz się.Wciąż tą królewską drogą idz,

Po,której kroczył Pan.

Nabierz ufności,nie lękaj się

On cię prowadzi Sam.Bo cóż to ziemskie życie znaczy,

Gdy Niebo otwarł nam,

Więc sie nie poddaj już rozpaczy,

Bóg ci wystarczy Sam.

 

Halina Capik

Wspólnota OCDS  Pszczyna

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates