Proponujemy wybór ciekawych artykułów poświęconych:

  

- życiu duchowemu:

 

 Modlitwa:

o. Paweł Hańczak OCD - : Przekroczenie bramy czyli wejście do Twierdzy

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Słuchać i patrzeć z głębią

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Wytrwałość przede wszystkim

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Poszukiwanie woli Bożej

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Wybierać to, co trudniejsze

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Klucz do życia wspólnotowego

 

Walka duchowa. Filary świątyni serca 

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Szatan - przeciwnik duchowej świątyni

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Szatan - przeciwnik duchowej świątyni - ciąg dalszy

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Filar królewskiej cnoty pokory

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Filar królewskiej cnoty pokory - ciąg dalszy

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Filar czystego serca

o. Jerzy Zieliński OCD - :   Filar czystego serca - ciąg dalszy

 

 oraz życiu codziennemu:

 

Wspólne życie - On i Ona. 

  Mika Dunin  -   Jak stracić męża? 

  Mika Dunin  -   Jak stracić żonę?

  Józef Augustyn SJ    -    Ojciec, dziecko - wolność i miłość

  Andrzej K. Ładżyński -    Męski punkt widzenia...

  Heidi Bratton  -    Macierzyńska harówka w domowym kieracie?

  Jan Konior SJ  -    Rany niezagojone, ograniczają naszą wolność

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates