Cały ten miesiąc

jest wielkim uwielbieniem

 

Najpiękniej jest w miesiącu maju,

Przyroda cała w kwiatach, zielono jak w gaju.

Dużo jest światła, mało ciemności,

Bo dzień jest dłuższy, a krótsze nocki.

Kolorowo wokół, co daje radość,

Jesteśmy silniejsi, ustępuje słabość.

I tak by można jeszcze wyliczać,

Dużo pięknych słów o maju pisać.

My w naszym Kościele tak uczyniliśmy:

Że miesiąc ten naszej Matce poświęciliśmy.

Bo Jej się należy, to co najpiękniejsze,

Bo nawet sam Bóg oddał się w Jej ręce.

Ona Go pieściła i Ona karmiła,

Ona do końca aż po krzyż przy Nim była.

Teraz razem z Nim w niebie króluje,

A cały Kościół w maju pieśni Jej wyśpiewuje.

W miesiącu tym też Pan Jezus woła

- „pozwólcie dziateczkom przyjść do Mnie”

A one przychodzą i cieszą się ogromnie,

I w Białym Opłatku do ich serduszek Jezus wstępuje.

I tak po raz pierwszy w dniu I Komunii każde dziecko Go adoruje.

Więc cały ten miesiąc jest wielkim uwielbieniem,

Za wszystko to piękno, za Matkę i za Przeistoczenie.

Chwała niech będzie w Trójcy Jedynemu,

Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

 

Krystyna Szweda

OCDS Rybnik

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates