Zespół Redakcyjny oraz Dekret.

 

Redakcja:
o. Włodzimierz Tochmański OCD
Ewa Skłodowska OCDS
Marian Józef Szymański OCDS
Halina Konieczna OCDS
Krystyna Jewiarz OCDS

Sekretariat Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej 

ul. Lubomirskiego 11/3,  31-509 Kraków
tel/fax (012) 431-27-00,  603 565 719
 

 

Dekret

Przełożeni prowincjalni Krakowskiej Prowincji OCD i Warszawskiej Prowincji OCD, po zapoznaniu się z polską wersją Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zatwierdzonych przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 16 lipca 2003 roku w wersji hiszpańskiej (Prot. n. C.228 – 1/2003), oraz po uwzględnieniu opinii Rad Prowincjalnych OCDS Prowincji Krakowskiej i Prowincji Warszawskiej, a także poprawek biegłego, zatwierdzili – na mocy uprawnienia udzielonego przez Definitorium Generalne OCD – tłumaczenie na język polski tychże Konstytucji, uznając je zgodne z tekstem w języku hiszpańskim.

Kraków – Warszawa,

św. Alberta Jerozolimskiego – Prawodawcy Zakonu, 17 września 2004.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Krakowska Prowincja

o. Marian Stankiewicz OCD, Warszawska Prowincja 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates