Formuły przyrzeczeń i ślubów w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych

 

Tekst przyrzeczenia:

Ja NN., idąc za łaską Ducha Świętego w odpowiedzi na powołanie Boże, szczerym sercem przyrzekam przełożonym Zakonu Karmelu Terezjańskiego i wam moi  bracia i siostry, dążyć do doskonałości ewangelicznej w duchu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na trzy lata (lub na całe życie). Moje przyrzeczenie z dziecięcą ufnością zawierzam Najświętszej Dziewicy Maryi, Matce i Królowej Karmelu.

Tekst ślubów:

Ja NN., aby wiernie żyć z Maryją Dziewicą w oddaniu się Jezusowi Chrystusowi, ślubuję Bogu czystość i posłuszeństwo na ręce przełożonego Zakonu Karmelu Terezjańskiego według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na całe życie.

 

Formuły odnowienia  przyrzeczeń i ślubów w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych

 

Tekst odnowienia przyrzeczeń:

Ja NN., idąc za łaską Ducha Świętego w odpowiedzi na powołanie Boże, szczerym sercem odnawiam przyrzeczenie złożone przełożonym Zakonu Karmelu Terezjańskiego i wam moi bracia i siostry, aby dążyć do doskonałości ewangelicznej w duchu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na trzy lata (lub na całe życie). Moje przyrzeczenie z dziecięcą ufnością zawierzam Najświętszej Dziewicy Maryi, Matce i Królowej Karmelu.

Tekst odnowienia ślubów:

Ja NN., aby wiernie żyć z Maryją Dziewicą w oddaniu się Jezusowi Chrystusowi, odnawiam Bogu ślub czystości i posłuszeństwa na ręce przełożonego Zakonu Karmelu Terezjańskiego według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na całe życie.

Jest to tekst Konstytucji zaakceptowany przez Definitorium Generalne OCD zebrane na sesji 11 w dniu 9 czerwca 2003 r. O. Alojzy Arostegui Gamboa OCD, nowy Przełożony Generalny Karmelitów Bosych, posiadając uprzednią aprobatę Definitorium Generalnego, przedstawił Stolicy Apostolskiej tekst Konstytucji Świeckiego Zakonu, prosząc
o ich zatwierdzenie.

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdziła tekst Konstytucji w jęz. hiszpańskim w dniu 16 czerwca 2003 r. (prot. n. C. 228 – 1/2003) i odtąd stały się one obowiązującym prawodawstwem OCDS, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską, zastępując tym samym Regułę Życia.

Przełożeni prowincjalni Krakowskiej i Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych na mocy upoważnienia udzielonego przez Definitorium Generalne OCD zatwierdzili polski tekst Konstytucji w dniu 17 września 2004 r.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates