Instrukcja Prowadzenia Ksiąg we Wspólnocie - 1. Księga członków Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

 

1. Księga członków Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

 

Księga członków (w porządku chronologicznym) świeckiego Zakonu powinna zawierać:

- liczbę porządkową (lp.)

- imię i nazwisko (także panieńskie) członka świeckiego Zakonu

- dokładny adres zamieszkania z telefonem stacjonarnym i komórkowym, adresem elektronicznym i skejpem

- datę i miejsce urodzenia

- stan cywilny

- wykształcenie

- zawód

- tytulację (predykat zakonny)

- datę przyjęcia do świeckiego Zakonu na okres formacji

- datę złożenia przyrzeczeń pierwszych i definitywnych oraz ślubów

- datę zgonu

- pełnione funkcje i okres ich trwania

- dzień imienin (jeśli osoba nie obchodzi imienin, podajemy dzień urodzin)

- uwagi, miejsce na inne informacje

 

Prowadzący księgę powinien przestrzegać norm prawnych o ochronie danych osobowych. Księgę uaktualniamy na bieżąco, uwzględniając zmiany dotyczące członków wspólnoty (wstąpienie, złożenie przyrzeczeń, zmiana telefonu lub adresu, zgon itd.).

 

Segregator

Proponujemy, by w segregatorze do tej księgi zachować kopie ankiet personalnych przesłanych do sekretariatu w Krakowie, a także inne sprawy personalne (prośby o złożenie lub zwolnienie z przyrzeczeń i ślubów, dyplomiki itp. Nosić on będzie tytuł:

Załączniki. Księga członków wspólnoty

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates