Instrukcja Prowadzenia Ksiąg we Wspólnocie - 2. Księga protokołów Rady Wspólnoty

2. Księga protokołów Rady Wspólnoty

W księdze tej podajemy informacje w sposób zrozumiały i krótki, a więc:

- datę spotkania

- listę obecnych

- sprawy omówione lub tylko poruszone (krótka i ogólna notatka)

- podjęte postanowienia (zapis konieczny)

- podpis przewodniczącego i protokolanta

 

Sporządzony protokół winien być głośno odczytany na kolejnym spotkaniu Rady, w razie potrzeby skorygowany i dopiero wtedy podpisany.

 

NB. Spis dokumentów normatywnych. Przewodniczący Rady powinien zadbać o to, aby przechowywać w jednym, łatwo dostępnym miejscu kompletny zbiór ważnych dokumentów. Ponieważ Rada ma się nimi kierować w podejmowaniu wszelkich decyzji, winny być one „pod ręką” na każdorazowym posiedzeniu Rady. Proponujemy, aby dokładny spis takich ważnych dokumentów umieścić na wewnętrznej stronie okładki Księgi protokołów Rady i w zapisie podać, gdzie są one przechowywane. Chodzi o następujące dokumenty:

a Konstytucje z 2003 r.

b Statut Krakowskiej Prowincji z 2006 r.

c Rytuał z 1990 r.

d Duszpasterska Posługa Karmelitów Bosych Świeckiemu Zakonowi z 2006r.

e Zasady i program formacji (Ratio Insitutionis) z 2009 r.

f. Procedura usunięcia za Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z 2006 r.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates