Instrukcja Prowadzenia Ksiąg we Wspólnocie - 3. Księga spotkań wspólnoty

3. Księga spotkań wspólnoty

Księga ta powinna zawierać:

- datę spotkania

- notatkę o obecności (listę obecnych lub zapis: „wszyscy, oprócz…”.

- schematyczny przebieg spotkania

- podjęte decyzje

- podpis przewodniczącego i sekretarza

 

Segregator

W segregatorze do tej księgi należy zachować m. in. kopię rocznego sprawozdania i kopię Programu życia i posługiwania. Nosić on będzie tytuł: Załączniki. Księga spotkań wspólnoty. W segregatorze tym mogą być również przechowywane listy obecności.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates