Instrukcja Prowadzenia Ksiąg we Wspólnocie - 5. Księga finansowa

5. Księga finansowa

Księga finansowa obejmuje informację o przychodach i rozchodach finansowych wspólnoty.

Przy przychodach należy podać:

- numer kolejny operacji

- datę

- nazwisko wpłacającego

- tytuł przychodu i kwotę

- podpis skarbnika

 

Przy rozchodach wpisujemy:

- numer kolejny operacji

- datę

- nazwisko odbiorcy

- tytuł rozchodu i kwotę

- podpis skarbnika

 

Segregator

W segregatorze do tej księgi należy zachować rachunki, paragony, opisy operacji bezrachunkowych itp. oraz kopię rocznego sprawozdania finansowego. Segregator ten będzie nosił tytuł:

Załączniki. Księga finansowa.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates