Instrukcja Prowadzenia Ksiąg we Wspólnocie - 6. Kronika

6. Kronika

Kronika jest wizytówką wspólnoty. Ze względu na jej reprezentacyjny charakter należy zadbać i jej szatę graficzną i piękną prezentację. O ile Księgę spotkań Wspólnoty można prowadzić w sposób schematyczny, kronikę postarajmy się pisać językiem pięknym i bogatym.

Opiszmy w niej zarówno wydarzenia nadzwyczajne z życia wspólnoty, jak również (przynajmniej od czasu do czasu) te najbardziej zwyczajne, na przykład przebieg miesięcznego spotkania, działalność diakonii, obchody imienin, odwiedziny chorych, odbyte rekolekcje, wyjazd rekreacyjny itd., w ten sposób, aby kronika zilustrowana fotografiami prezentowała całość wspólnoty.

Ze względu na liczne zdjęcia proponujemy, aby odchodząc od przyjętego formatu dla innych ksiąg, zaadoptować album na kronikę i w nim umieszczać zarówno fotografie, jak i teksty. Jest to z pewnością lepsze rozwiązanie niż prowadzenie zeszytu – kroniki, i albumu, bądź opuchniętego od zdjęć zeszytu..

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates