Instrukcja Prowadzenia Ksiąg we Wspólnocie - Zakończenie

* * * * * * *

 

Powyższa instrukcja została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Prowincjalnej w Krakowie, dnia 29 września 2012 r. Zasady w niej podane obowiązują wszystkie wspólnoty od 1 stycznia 2013r. Natomiast założenie kompletu nowych ksiąg powinno nastąpić w ciągu dwóch lat, to znaczy najpóźniej do 31 grudnia 2014 r.

 

o. Łukasz Kasperek OCD

delegat Prowincjała ds. OCDS

 

Rita Widuch

Przewodnicząca Rady Prowincjalnej OCDS

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates