Rozważania na XXV Niedzielę Zwykłą - 24.09.2017

 

   

     Fragment książki Joyce Rupp - "Modlitwa osobista" -  wydanej  przez  Wydawnictwo WAM - 2009: 

   

  KATALIZATORY DOBROCI

 

   Bez względu na to, czy czujemy to, czy nie; czy wierzymy, czy nie,  realna i prawdopodobna jest możliwość, iż będziemy katalizatorami  dobroci. Modlitwa to jedno z kluczowych miejsc, gdzie Duch Święty  pobudza metamorfozę naszych serc w cnotę miłości  odzwierciedlającej to, co Boskie. W miarę jak kontynuujemy  jednoczenie się z Ukochanym, wzrastamy w zdolności, by być  przekaźnikami tej miłości i jej światła. Jako apostołowie miłości  dzielimy się aktami dobroci. Idziemy do tych, którzy potrzebują  sprawiedliwości i miłości.

  Przypominamy te osoby w Piśmie Świętym, które usłyszały, by "wstać i iść". Liczni prorocy zostali powołani, żeby zanieść boże przesłanie tym, którzy potrzebowali jakiejś zmiany w swoim życiu. Józef słyszy we śnie powołanie, by "iść": Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (Mt 2,13). Jezus mówi tym, którzy zostali uzdrowieni, aby "wstali" i prowadzili życie odnowione duchowo. W rozdziale 8. Dziejów Apostolskich Filip "wstał i poszedł", kiedy anioł Pański przekazał mu wiadomość, by to zrobił. Nie wie On, po co idzie, póki nie dochodzi do Etiopczyka zmagającego się ze zrozumieniem nauki o Chrystusie. Kiedy Filip wyjaśnia mu znaczenie fragmentu Pisma Świętego, Etiopczyk prosi o chrzest. Wszystko to dzieje się, dlatego że Filip "wstał i poszedł", kiedy poczuł powołanie, by iść.

  Każdego dnia Duch Święty zachęca nas, byśmy wstali od modlitwy i podjęli jakieś działanie na rzecz zarówno siebie, jak i ludzkości. Im lepiej będziemy dochowywać wierności Świętemu, tym bardziej będziemy pełni energii i gorliwi, a miłość przenikać będzie wszystko, kim jesteśmy i co robimy. Mimo naszej wrodzonej niepełności i bolesnych wydarzeń stających na naszej drodze, cud życia musi odsłaniać się i zdumiewać nas swoim pięknem i świeżością. Dzięki wierności codziennej modlitwie, zjednoczenie z Bogiem będzie się nadal pogłębiać i wzmacniać. Gdy podejmujemy trud życia jako osoby wielkiej miłości, nasza modlitwa każdego dnia będzie się kierować od środka na zewnątrz.

 

Wielki Nauczycielu,

to Ty przyciągnąłeś mnie do swego serca.

Ty dotarłeś do mnie swoją miłością.

Ty natchnąłeś mnie swoim przesłaniem,

a potem posłałeś do innych.

Obym wstając od modlitwy i idąc naprzód,

odbijał blask Twojej dobroci.

Amen

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates