Rozważania na XV Niedzielę Zwykła – 16.07.2017

 

   Fragment książki Agnieszki Myszewskiej - "MODLITWA -  NIEUSTANNA  WYMIANA  MIŁOŚCI" - wydanej przez    Wydawnictwo  eSPe - 2002: 


  PIEŚŃ WSTĘPOWANIA  

     

    Są dwie drogi... 

  

    ...jedna droga życia, a druga śmierci - i wielka jest różnica miedzy  nimi. Modlitwa może stać się pieśnią wstępowania lub pieśnią  zstępowania. To od nas zależy czy pójdziemy za miłością i  błogosławieństwem, czy za lękiem i przekleństwem, Modlitwa z  natury jest wstępowaniem, nieustanną szir hama'alot, wznoszeniem  się do miejsca, z którego wzięliśmy początek, co dokonuje się poprzez postępowanie w miłości. Modlitwa jest bowiem nieustannym dialogiem, wymianą miłości, tańcem, zachwytem.
  Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać (Łk 18,1).
  Nie ma przerwy w modlitwie - bo nie ma jej w miłości. Modlitwa oddycha miłością nieustannie i nieustannie w niej wzrasta. Jakakolwiek przerwa w miłowaniu jest jej obumieraniem - zabija, jak brak wody zabija posadzoną roślinę. Modlitwa wznosi nas ku Bogu poprzez Chrystusa w Jego Duchu. Przemienia w doskonałą miłość to, co jeszcze niedoskonałe. Modlitwa wznosi nas na wyżyny - jest powrotem do Domu.
  Czy jest miedzy wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha [...] cały ludu ziemi - wyrocznia Pan. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pan Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wychodzili z Egiptu, Duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd! Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju (Ag 2,3-7,9).

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates