Rozważania na Uroczystości Zesłania Ducha Św. – 04.06.2017

 

   Fragment książki Agnieszki Myszewskiej - "MODLITWA -  NIEUSTANNA  WYMIANA  MIŁOŚCI" - wydanej przez    Wydawnictwo  eSPe - 2002: 


  PIEŚŃ WSTĘPOWANIA  

     

    Miłość wszystko znosi...

 

  ...wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko  przetrzyma, miłość nigdy nie upada. Nie ma więc takiej sprawy,  której nie  przetrzymałby ten, kto ma w sobie doskonałą miłość. Jeśli  zaś nie możemy  przetrzymać wiele, to oczywiście dlatego, że nie  mamy miłości, która  wszystko przetrzyma. Jeśli nie znosimy  czegoś cierpliwie, to dlatego, że  brakuje nam miłości, która wszystko znosi. A jeśli często upadamy w walce, którą toczymy przeciwko diabłu, to bez wątpienia dlatego, że nie ma w nas miłości, która nigdy nie upada

 

  Celem modlitwy jest zjednoczenie z Bogiem przez Chrystusa w Jego Duchu. I "tylko" to. Zjednoczenie przynoszące owoce jak drzewo, które doszło już do pełni wzrostu. Jest to miłość, która wszystko przetrzyma, powierza się całkowicie z ufnością i wiarą, spodziewa się pełni, która nadchodzi i jest obecna, wytrzymuje i trwa mocno jak góra Syjon, co nigdy się nie zachwieje (por. Ps 125) i nigdy nie ustaje, nigdy nie będzie wypędzona, nie oddali się, nie upadnie, ani nic nie utraci, jeśli tylko będzie zjednoczona z Tym, ku któremu zmierza z całą gorliwością. Modlitwa znosi to wszystko, co było wcześniej, znosi grzech i poniżenie, okrywa nas płaszczem chwały i czyni wolnymi w świecie miłości. To, co zaczęło się od cierpliwego wyczekiwania, zmienia się w nieskończoną i wiecznie płynącą rzekę. Modlitwa staje się źródłem wytryskującym w nas ku życiu wiecznemu. Nieustannym śpiewem. Rodzi się z cierpliwości i miłości, albowiem tylko drogami miłości można dojść do współuczestnictwa z Bogiem.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates