NIEDZIELA

 

    Litania Loretańska 

 

  Wśród litanii maryjnych, których rozkwit przypadł zwłaszcza na  wiek XV i XVI, na szczególną uwag zasługuje litania odmawiana  w sanktuarium w Loreto, zatwierdzona przez papieża Sykstusa V  w 1587 roku. Składa się ona z wezwań nawiązujących do tradycji  biblijnej i patrystycznej; w późniejszych wiekach niektórzy  papierze dodali nowe wezwania, odpowiadające potrzebom czasu  i  teologii.

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże,                                 zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo                                           módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa, 

Matko Kościoła, 

Matko łaski Bożej, 

Matko nieskalana, 

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona, 

Matko najmilsza, 

Matko przedziwna, 

Matko dobrej rady, 

Matko Stworzyciela, 

Matko Zbawiciela, 

Panno roztropna, 

Panno czcigodna, 

Panno wsławiona, 

Panno można, 

Panno łaskawa, 

Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości, 

Stolico mądrości, 

Przyczyno naszej radości, 

Przybytku Ducha Świętego, 

Przybytku chwalebny, 

Przybytku sławny pobożności, 

Różo duchowna, 

Wieżo Dawidowa, 

Wieżo z kości słoniowej, 

Domie złoty, 

Arko przymierza, 

Bramo niebieska, 

Gwiazdo zaranna, 

Uzdrowienie chorych, 

Ucieczko grzesznych, 

Pocieszycielko strapionych, 

Wspomożenie wiernych, 

Królowo Aniołów, 

Królowo Patriarchów, 

Królowo Proroków, 

Królowo Apostołów, 

Królowo Męczenników, 

Królowo Wyznawców, 

Królowo Dziewic, 

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 

Królowo Wniebowzięta, 

Królowo różańca świętego, 

Królowo pokoju, 

Królowo szkaplerza świętego, 

Królowo Polski, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

 Panie, nasz Bożę, Najświętsza Dziewica Maryja jaśnieje przed Twoim obliczem chwała swojego Syna i ozdobiona cnotami, spraw, abyśmy idąc jak Ona za tym, co prawdziwe i słuszne, doszli do Ciebie, źródła wszelkiego piękna i świętej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen

 

Wezwania: 

 

P. Święta Boża Rodzicielko,* 

W. Chwało Góra Karmel, przyoblecz w Twoje cnoty poświęconą Tobie Rodzinę Karmelu i Twoją miłością broń ją od wszelkich niebezpieczeństw. 

Módlmy się: 

Boże, Ty nas nazwałeś braćmi i siostrami Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel i dałeś nam szkaplerz święty jako znak Jej opieki, spraw łaskawie, abyśmy służąc wiernie Maryi, mogli zawsze z Nią żyć w służbie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

W. Amen. 

 

P. Józefie, sługo wierny i roztropny,* 

W. Tobie Pan powierzył swoja Rodzinę. 

Módlmy się: 

Boże, nasz Ojcze, Ty wybrałeś Świętego Józefa, męża sprawiedliwego, aby żywił Jezusa w latach dzieciństwa i młodości, dozwól nam za jego orędownictwem prowadzić życie proste i ukryte i wspierać Twój Kościół modlitwa i pracą. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen.

 

P. Wyjdź, Eliaszu,* 

W. I stań na górze w obecności Pana. Oto Pan przechodzi. 

Módlmy się: 

 Boże żywy i prawdziwy, Ty dałeś się poznać Eliaszowi w szmerze łagodnego powiewu, spraw, abyśmy wolni od wszystkiego, co przeszkadza nam słuchać Twego głosu, zawsze szukali Ciebie przez wiarę i doszli do pełni radości przed Twoim obliczem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

P. Święta Matko Tereso, światło Kościoła,* 

W. Naucz nas drogi doskonałości, która prowadzi do wiecznego zjednoczenia z Bogiem. 

Módlmy się: 

Boże, źródło miłości, Ty objawiłeś Świętej Matce Teresie tajemnice życia wewnętrznego i złączyłeś ją ze sobą niewysłowioną przyjaźnią, spraw, byśmy prawdziwie żyli jej duchowym dziedzictwem i postępując drogą ewangelicznej doskonałości, stali się Twoimi przyjaciółmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

P. Pozwólcie prowadzić się Bożemu słowu,* 

W. I trwajcie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. 

 Módlmy się: 

Boże wszelkiej dobroci, nasz Święty Ojciec, Jan całym swoim życiem głosił chwałę Chrystusowego Krzyża i ukazywał najcenniejszy skarb Kościoła, jakim jest miłość; spraw, byśmy gorliwie wstępując w jego ślady, byli w Kościele świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

P. Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno;* 

W. Aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. 

Módlmy się: 

Panie, nasz Boże, święty Rafał z niezwykła ofiarnością pracował w Twojej winnicy, oddając swe życie za sprawę jedności Kościoła i zbawienia braci; spraw, byśmy pociągnięci jego przykładem, samych siebie poświęcili Tobie w ofierze, która otwiera bramy do pełni miłości. Prze Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

P. Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga,* 

W. Aby się okazało, że miłość jest potężniejsza od wszystkiego. 

Módlmy się: 

Panie Jezu, nasz ukrzyżowany Zbawicielu, dzięki Twojej łasce błogosławiony Alfons Maria zwyciężył przemoc miłością, a śmierć dobrowolnym darem ze swojego życia; spraw, abyśmy umocnieni przykładem jego wierności i męczeństwa, byli gotowi oddać swoje życie za Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates