PONIEDZIAŁEK

 

 Litania do Maryi, Matki Karmelu 

 

   Litania składa się z tytułów wyrażających miłość i cześć, jakimi  od początku określał Maryję poświęcony Jej Zakon (aspekt  historyczny); przedstawia Ją także jako Mistrzynię życia  duchowego oraz wzór i ideał karmelitańskiej konsekracji (aspekt  pedagogiczny). 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże,                                   zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Dziewicza Boża Rodzicielko                          módl się za nami. 

Zapowiedziana proroczo przez Eliasza, 

Patronko i Pani Karmelu, 

Królowo, Ozdobo Karmelu, 

Matko i Siostro nasza, 

Opiekunko Karmelu, 

Chroniąca nas szkaplerzem świętym, 

W historii Karmelu zawsze obecna, 

Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel, 

Chwało Góry Karmel, 

Kwiecie Karmelu, 

Gwiazdo morza, 

Bramo nieba, 

Życie i nasza nadziejo, 

Matko najsłodsza, 

Matko miłosierdzia, 

Matko pięknej miłości, 

Matko łaski Bożej, 

Matko Dziewico, 

Dziewico Czystego Serca, 

Dziewico Niepokalana, 

Oblubienico Ducha Świętego, 

Mieszkanie Trójcy Świętej, 

Przeczysty obrazie Kościoła, 

Mistrzyni życia duchowego, 

Nosząca Słowo Boga, 

Dziewico zasłuchana w Słowo, 

Dziewico czuwająca, 

Dziewica cicha i ukryta, 

Zachowując a w sercu wszystkie Boże sprawy, 

Trwająca na modlitwie, 

Trwająca mężnie w mroku wiary, 

Zawsze uległa Duchowi Świętemu, 

Posłuszna woli Ojca, 

Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża, 

Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana, 

Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości, 

Doskonała uczennico swojego Syna, 

Pierwsza spośród ubogich Pana, 

Pokorna służebnico Pańska, 

Wzorze modlitwy i wyrzeczenia, 

Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa, 

Wzorze naszego oddania się Bogu, 

Maryjo, miłująca obecności, 

Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary, 

Przewodniczko na Górę Karmel, 

Królowo szkaplerza świętego, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami. 

 

P. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel, 

W. Daj nam znak opieki Twojej. 

 

Módlmy się: 

 Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu; spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona ustawicznie rozważali Twoje słowo, Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana Naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania: 

P. My wszyscy, którzy nosimy święty habit Karmelu, jesteśmy powołani do modlitwy i kontemplacji; to jest bowiem nasz początek, z tego rodu się wywodzimy, od owych świętych ojców naszych z Góry Karmel, którzy w głębokiej samotności i całkowitym oderwaniu od spraw tego świata, szukali jedynego skarbu, drogocennej perły kontemplacji. 

Pamiętajmy zawsze o naszych ojcach, tych świętych pustelnikach, których życie pragniemy naśladować. Pomnijmy, jak prędko wszystko na tym świecie się kończy i jak wielką łaskę uczynił nam Pan, powołując nas do tego Zakonu. Miejmy wciąż przed oczami przykład naszych prawdziwych fundatorów, owych świętych ojców, których jesteśmy potomstwem. Wiemy przecież, że nie inną drogą, jak tylko drogą ubóstwa i pokory doszli oni do tej szczęśliwości, w której cieszą się dzisiaj posiadaniem Boga. 

Zdobywajmy się na świętą zuchwałość. Postanówmy sobie i usiłujmy, za łaską Boga, stać się świętymi jak oni. 

(św. Teresa od Jezusa)

 

Modlitwa w ciszy 

Módlmy się: 

Boże, niech nas wspomaga opieka Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki, oraz wspólne modlitwy Świętych Zakonu Karmelitańskiego, abyśmy wiernie wstępowali w ich ślady i zawsze wspierali Twój Kościół modlitwą i czynem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates