ŚRODA

  

 Litania do Maryi, Matki ubogich. 

 

   Litania ta powstała we Francji, w pierwszych latach po  zakończeniu obrad Sobory Watykańskiego II. Jej treść ukazuje  Maryję, która dzięki swojej prostocie stała się dla wspólnoty  wierzących konkretnym wzorem wiary i miłości. 

 

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z nieba, Boże,                                zmiłuj się nad nami 

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

 Duchu Święty, Boże, 

 Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Córko ludu Bożego, 

w drodze nas prowadź. 

Dziewico z Nazaretu, 

drogę naszą oświecaj 

Wybrana między niewiastami, 

Syna swego nam daj. 

 

Dziewico prostego serca, 

w drodze nas prowadź 

Oblubienico Józefa, cieśli, 

drogę naszą oświecaj 

Królowo rodzin, 

Syna swego nam daj 

 

Niewiasto naszego ludu, 

w drodze nas prowadź 

Nadziejo uciemiężonych, 

drogę naszą oświecaj 

Ufności ubogich, 

Syna swego nam daj. 

 

Dziewico, Matko Chrystusa, 

w drodze nas prowadź 

Dziewico, Matko Kościoła 

drogę naszą oświecaj 

Dziewico, Matko ludzi 

Syna swego nam daj. 

 

Matko, która nas znasz, 

w drodze nas prowadź. 

Matko, która nas słuchasz, 

drogę naszą oświecaj 

Matko, która nas rozumiesz, 

Syna swego nam daj 

 

Dziewico, Córko człowiecza, 

w drodze nas prowadź. 

Córko pielgrzymującego ludu, 

drogę naszą oświecaj. 

W historii zawsze obecna, 

Syna swego nam daj 

 

Matko znająca cierpienie, 

w drodze nas prowadź 

Matko u stóp Krzyża, 

drogę naszą oświecaj 

Matko cierpiących, 

Syna swego nam daj 

 

Pani radości, 

w drodze nas prowadź 

Dziewico jaśniejąca, 

drogę naszą oświecaj 

Królowo pokoju, 

Syna swego nam daj. 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami 

 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

 Boże, Ty nam dałeś Dziewicę Maryję jako Matkę ubogich i cierpiących, za Jej wstawiennictwem napełnij nas wszelką pociechą i rozjaśnij nasze serca światłem Twojej łaski, abyśmy pośród doczesnych utrapień z ufnością trwali przy Tobie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania 

 

Poza okresem Wielkiego Postu 

P. Usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiących: 

W. „Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego”. 

 

P. I rzekli powtórnie: 

W. „Alleluja”. 

 

P. Dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: 

W. „Amen, Alleluja”. 

 

P. I wyszedł głos od tronu, mówiący: 

W. „Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy”. 

 

W okresie Wielkiego Postu 

P. Ujrzałem stojącego Baranka, jakby zabitego. A czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Nim, i taką nową pieśń śpiewają: 

W. „Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu”. 

 

P. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, stojący przed tronem i barankiem. I głosem donośnym tak wołają: 

W. „Zbawienie u Boga zasiadającego na tronie i u baranka”. 

 

P. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: 

W. „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”. 

 

P. A wszystkie stworzenie usłyszałem jak mówiło: 

W. „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Amen. 

 

P. Święta Maryjo, Królowo Karmelu 

módl się za nami 

Święty Eliaszu, Proroku Karmelu 

módl się za nami 

Święty Józefie, Opiekunie Karmelu 

módl się za nami 

Święta Tereso od Jezusa, Mistrzyni Karmelu 

módl się za nami. 

Święty Janie od Krzyża, Przewodniku Karmelu 

módl się za nami. 

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus 

módl się za nami. 

Święta Tereso Małgorzato od Najświętszego Serca Jezusa 

módl się za nami 

Święty Rafale od św. Józefa 

módl się za nami. 

Święta Tereso od Jezusa (z Los Andes) 

módl się za nami. 

Święta Tereso Benedykto od Krzyża 

módl się za nami. 

Błogosławiony Alfonsie Mario od Ducha Świętego 

módl się za nami. 

Wszyscy Święci i Święte Karmelu 

módlcie się za nami. 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates