MODLITWY  WSPÓLNOT

KARMELU  TEREZJAŃSKIEGOKraków 2001

 

 

 

 


 

NIEDZIELA

 

    Litania Loretańska 

 

  Wśród litanii maryjnych, których rozkwit przypadł zwłaszcza na  wiek XV i XVI, na szczególną uwag zasługuje litania odmawiana  w sanktuarium w Loreto, zatwierdzona przez papieża Sykstusa V  w 1587 roku. Składa się ona z wezwań nawiązujących do tradycji  biblijnej i patrystycznej; w późniejszych wiekach niektórzy  papierze dodali nowe wezwania, odpowiadające potrzebom czasu  i  teologii.

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże,                                 zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo                                           módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa, 

Matko Kościoła, 

Matko łaski Bożej, 

Matko nieskalana, 

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona, 

Matko najmilsza, 

Matko przedziwna, 

Matko dobrej rady, 

Matko Stworzyciela, 

Matko Zbawiciela, 

Panno roztropna, 

Panno czcigodna, 

Panno wsławiona, 

Panno można, 

Panno łaskawa, 

Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości, 

Stolico mądrości, 

Przyczyno naszej radości, 

Przybytku Ducha Świętego, 

Przybytku chwalebny, 

Przybytku sławny pobożności, 

Różo duchowna, 

Wieżo Dawidowa, 

Wieżo z kości słoniowej, 

Domie złoty, 

Arko przymierza, 

Bramo niebieska, 

Gwiazdo zaranna, 

Uzdrowienie chorych, 

Ucieczko grzesznych, 

Pocieszycielko strapionych, 

Wspomożenie wiernych, 

Królowo Aniołów, 

Królowo Patriarchów, 

Królowo Proroków, 

Królowo Apostołów, 

Królowo Męczenników, 

Królowo Wyznawców, 

Królowo Dziewic, 

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 

Królowo Wniebowzięta, 

Królowo różańca świętego, 

Królowo pokoju, 

Królowo szkaplerza świętego, 

Królowo Polski, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

 Panie, nasz Bożę, Najświętsza Dziewica Maryja jaśnieje przed Twoim obliczem chwała swojego Syna i ozdobiona cnotami, spraw, abyśmy idąc jak Ona za tym, co prawdziwe i słuszne, doszli do Ciebie, źródła wszelkiego piękna i świętej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen

 

Wezwania: 

 

P. Święta Boża Rodzicielko,* 

W. Chwało Góra Karmel, przyoblecz w Twoje cnoty poświęconą Tobie Rodzinę Karmelu i Twoją miłością broń ją od wszelkich niebezpieczeństw. 

Módlmy się: 

Boże, Ty nas nazwałeś braćmi i siostrami Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel i dałeś nam szkaplerz święty jako znak Jej opieki, spraw łaskawie, abyśmy służąc wiernie Maryi, mogli zawsze z Nią żyć w służbie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

W. Amen. 

 

P. Józefie, sługo wierny i roztropny,* 

W. Tobie Pan powierzył swoja Rodzinę. 

Módlmy się: 

Boże, nasz Ojcze, Ty wybrałeś Świętego Józefa, męża sprawiedliwego, aby żywił Jezusa w latach dzieciństwa i młodości, dozwól nam za jego orędownictwem prowadzić życie proste i ukryte i wspierać Twój Kościół modlitwa i pracą. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen.

 

P. Wyjdź, Eliaszu,* 

W. I stań na górze w obecności Pana. Oto Pan przechodzi. 

Módlmy się: 

 Boże żywy i prawdziwy, Ty dałeś się poznać Eliaszowi w szmerze łagodnego powiewu, spraw, abyśmy wolni od wszystkiego, co przeszkadza nam słuchać Twego głosu, zawsze szukali Ciebie przez wiarę i doszli do pełni radości przed Twoim obliczem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

P. Święta Matko Tereso, światło Kościoła,* 

W. Naucz nas drogi doskonałości, która prowadzi do wiecznego zjednoczenia z Bogiem. 

Módlmy się: 

Boże, źródło miłości, Ty objawiłeś Świętej Matce Teresie tajemnice życia wewnętrznego i złączyłeś ją ze sobą niewysłowioną przyjaźnią, spraw, byśmy prawdziwie żyli jej duchowym dziedzictwem i postępując drogą ewangelicznej doskonałości, stali się Twoimi przyjaciółmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

P. Pozwólcie prowadzić się Bożemu słowu,* 

W. I trwajcie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. 

 Módlmy się: 

Boże wszelkiej dobroci, nasz Święty Ojciec, Jan całym swoim życiem głosił chwałę Chrystusowego Krzyża i ukazywał najcenniejszy skarb Kościoła, jakim jest miłość; spraw, byśmy gorliwie wstępując w jego ślady, byli w Kościele świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

P. Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno;* 

W. Aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. 

Módlmy się: 

Panie, nasz Boże, święty Rafał z niezwykła ofiarnością pracował w Twojej winnicy, oddając swe życie za sprawę jedności Kościoła i zbawienia braci; spraw, byśmy pociągnięci jego przykładem, samych siebie poświęcili Tobie w ofierze, która otwiera bramy do pełni miłości. Prze Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

P. Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga,* 

W. Aby się okazało, że miłość jest potężniejsza od wszystkiego. 

Módlmy się: 

Panie Jezu, nasz ukrzyżowany Zbawicielu, dzięki Twojej łasce błogosławiony Alfons Maria zwyciężył przemoc miłością, a śmierć dobrowolnym darem ze swojego życia; spraw, abyśmy umocnieni przykładem jego wierności i męczeństwa, byli gotowi oddać swoje życie za Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen.

 


PONIEDZIAŁEK

 

 Litania do Maryi, Matki Karmelu 

 

   Litania składa się z tytułów wyrażających miłość i cześć, jakimi  od początku określał Maryję poświęcony Jej Zakon (aspekt  historyczny); przedstawia Ją także jako Mistrzynię życia  duchowego oraz wzór i ideał karmelitańskiej konsekracji (aspekt  pedagogiczny). 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże,                                   zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Dziewicza Boża Rodzicielko                          módl się za nami. 

Zapowiedziana proroczo przez Eliasza, 

Patronko i Pani Karmelu, 

Królowo, Ozdobo Karmelu, 

Matko i Siostro nasza, 

Opiekunko Karmelu, 

Chroniąca nas szkaplerzem świętym, 

W historii Karmelu zawsze obecna, 

Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel, 

Chwało Góry Karmel, 

Kwiecie Karmelu, 

Gwiazdo morza, 

Bramo nieba, 

Życie i nasza nadziejo, 

Matko najsłodsza, 

Matko miłosierdzia, 

Matko pięknej miłości, 

Matko łaski Bożej, 

Matko Dziewico, 

Dziewico Czystego Serca, 

Dziewico Niepokalana, 

Oblubienico Ducha Świętego, 

Mieszkanie Trójcy Świętej, 

Przeczysty obrazie Kościoła, 

Mistrzyni życia duchowego, 

Nosząca Słowo Boga, 

Dziewico zasłuchana w Słowo, 

Dziewico czuwająca, 

Dziewica cicha i ukryta, 

Zachowując a w sercu wszystkie Boże sprawy, 

Trwająca na modlitwie, 

Trwająca mężnie w mroku wiary, 

Zawsze uległa Duchowi Świętemu, 

Posłuszna woli Ojca, 

Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża, 

Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana, 

Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości, 

Doskonała uczennico swojego Syna, 

Pierwsza spośród ubogich Pana, 

Pokorna służebnico Pańska, 

Wzorze modlitwy i wyrzeczenia, 

Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa, 

Wzorze naszego oddania się Bogu, 

Maryjo, miłująca obecności, 

Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary, 

Przewodniczko na Górę Karmel, 

Królowo szkaplerza świętego, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami. 

 

P. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel, 

W. Daj nam znak opieki Twojej. 

 

Módlmy się: 

 Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu; spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona ustawicznie rozważali Twoje słowo, Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana Naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania: 

P. My wszyscy, którzy nosimy święty habit Karmelu, jesteśmy powołani do modlitwy i kontemplacji; to jest bowiem nasz początek, z tego rodu się wywodzimy, od owych świętych ojców naszych z Góry Karmel, którzy w głębokiej samotności i całkowitym oderwaniu od spraw tego świata, szukali jedynego skarbu, drogocennej perły kontemplacji. 

Pamiętajmy zawsze o naszych ojcach, tych świętych pustelnikach, których życie pragniemy naśladować. Pomnijmy, jak prędko wszystko na tym świecie się kończy i jak wielką łaskę uczynił nam Pan, powołując nas do tego Zakonu. Miejmy wciąż przed oczami przykład naszych prawdziwych fundatorów, owych świętych ojców, których jesteśmy potomstwem. Wiemy przecież, że nie inną drogą, jak tylko drogą ubóstwa i pokory doszli oni do tej szczęśliwości, w której cieszą się dzisiaj posiadaniem Boga. 

Zdobywajmy się na świętą zuchwałość. Postanówmy sobie i usiłujmy, za łaską Boga, stać się świętymi jak oni. 

(św. Teresa od Jezusa)

 

Modlitwa w ciszy 

Módlmy się: 

Boże, niech nas wspomaga opieka Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki, oraz wspólne modlitwy Świętych Zakonu Karmelitańskiego, abyśmy wiernie wstępowali w ich ślady i zawsze wspierali Twój Kościół modlitwą i czynem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 


 

 

WTOREK 

 

 Litania do Maryi, Matki Kościoła

 

   Inspiracją do powstania tej litanii był VIII rozdział Konstytucji  Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, ukazujący miejsce  Dziewicy Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.

 

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z nieba, Boże,                       zmiłuj się nad nami 

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

 Duchu Święty, Boże, 

 Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Boża Rodzicielko                   módl się za nami. 

Maryjo, Dziewico z Nazaretu, 

Umiłowana Córko Ojca, 

Dziewico wybrana przed wiekami, 

Matko od wieków przewidziana, 

Córko Adama, 

Nowe Stworzenie, 

Córko Syjonu, 

Wybrana spośród ubogich Pana, 

Pokorna służebnico Pana, 

Cała święta ukształtowana przez Ducha Świętego, 

Świątynio Ducha, 

Pełna łaski, 

Dziewico błogosławiona, 

Dziewico Niepokalana, 

Matko Emmanuela, 

Matko Jezusa, 

Matko Syna Bożego, 

Matko Chrystusa, 

Matko Odkupiciela, 

Matko Pana i Zbawiciela, 

Ty, która dałaś życie światu, 

Współpracownico wspaniałomyślna Chrystusa Pana, 

Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia, 

Ty, która współcierpiałaś z Synem umierającym na krzyżu, 

Nowa Ewo, 

Matko żyjących, 

Matko ludzi, 

Matko wierzących, 

Ty, która razem z Apostołami błagałaś o dar Ducha Świętego, 

Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą, 

Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata, 

Pierwowzorze Kościoła, 

Najznakomitsza cząstko Kościoła, 

Wzorze świętości we wspólnocie wybranych, 

Matko chrześcijan, 

Opiekunko, Wspomożycielko, pośredniczko i Orędowniczko, 

Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami. 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając przed wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, aby się stała Matką Twojego Syna i wszystkich żyjących. Prosimy cię, niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzywała wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana Naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania 

 

P. Trwając na modlitwie wraz z Maryją, naszą matką i Królową, składajmy dzięki Bogu, który pozwala nam oddawać cześć Świętym Karmelu. Boże, Ty powołałeś nas do Rodziny Karmelu, abyśmy szli za Tobą drogą miłości, 

W. Spraw, byśmy w Kościele świętym prawdziwie żyli miłością. 

 

P. Ty nas wezwałeś do zjednoczenia z Tobą w modlitwie i kontemplacji, 

W. Spraw, byśmy razem z naszymi Świętymi szukali zawsze Twojego oblicza i uczyli braci dróg przyjaźni z Tobą. 

 

P. Ty dałeś naszym Świętym wytrwała wolę miłości braterskiej, 

W. Spraw, byśmy stanowili jedno serce i jedną duszę i zachowaj w pokoju nasze wspólnoty, 

 

P. Ty napełniłeś naszych Świętych taką żarliwością, ze nie lękali się oddać swego życia za braci, 

W. Spraw, abyśmy stale nosili w naszym ciele konanie Jezusa i wielkodusznie współpracowali z Tobą w dziele odkupienia świata. 

 

P. Ty jesteś wiekuistą koroną i nieustanną radością naszych Świętych, 

W. Spraw, aby nasi zmarli bracia i siostry mogli razem z nimi śpiewać Ci pieśń miłości. 

 

P. Wejrzyj, Boże, na swoją rodzinę i zamieszkaj w sercach naszych z całym swym bogactwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 


ŚRODA

  

 Litania do Maryi, Matki ubogich. 

 

   Litania ta powstała we Francji, w pierwszych latach po  zakończeniu obrad Sobory Watykańskiego II. Jej treść ukazuje  Maryję, która dzięki swojej prostocie stała się dla wspólnoty  wierzących konkretnym wzorem wiary i miłości. 

 

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z nieba, Boże,                                zmiłuj się nad nami 

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

 Duchu Święty, Boże, 

 Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Córko ludu Bożego, 

w drodze nas prowadź. 

Dziewico z Nazaretu, 

drogę naszą oświecaj 

Wybrana między niewiastami, 

Syna swego nam daj. 

 

Dziewico prostego serca, 

w drodze nas prowadź 

Oblubienico Józefa, cieśli, 

drogę naszą oświecaj 

Królowo rodzin, 

Syna swego nam daj 

 

Niewiasto naszego ludu, 

w drodze nas prowadź 

Nadziejo uciemiężonych, 

drogę naszą oświecaj 

Ufności ubogich, 

Syna swego nam daj. 

 

Dziewico, Matko Chrystusa, 

w drodze nas prowadź 

Dziewico, Matko Kościoła 

drogę naszą oświecaj 

Dziewico, Matko ludzi 

Syna swego nam daj. 

 

Matko, która nas znasz, 

w drodze nas prowadź. 

Matko, która nas słuchasz, 

drogę naszą oświecaj 

Matko, która nas rozumiesz, 

Syna swego nam daj 

 

Dziewico, Córko człowiecza, 

w drodze nas prowadź. 

Córko pielgrzymującego ludu, 

drogę naszą oświecaj. 

W historii zawsze obecna, 

Syna swego nam daj 

 

Matko znająca cierpienie, 

w drodze nas prowadź 

Matko u stóp Krzyża, 

drogę naszą oświecaj 

Matko cierpiących, 

Syna swego nam daj 

 

Pani radości, 

w drodze nas prowadź 

Dziewico jaśniejąca, 

drogę naszą oświecaj 

Królowo pokoju, 

Syna swego nam daj. 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami 

 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

 Boże, Ty nam dałeś Dziewicę Maryję jako Matkę ubogich i cierpiących, za Jej wstawiennictwem napełnij nas wszelką pociechą i rozjaśnij nasze serca światłem Twojej łaski, abyśmy pośród doczesnych utrapień z ufnością trwali przy Tobie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania 

 

Poza okresem Wielkiego Postu 

P. Usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiących: 

W. „Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego”. 

 

P. I rzekli powtórnie: 

W. „Alleluja”. 

 

P. Dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: 

W. „Amen, Alleluja”. 

 

P. I wyszedł głos od tronu, mówiący: 

W. „Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy”. 

 

W okresie Wielkiego Postu 

P. Ujrzałem stojącego Baranka, jakby zabitego. A czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Nim, i taką nową pieśń śpiewają: 

W. „Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu”. 

 

P. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, stojący przed tronem i barankiem. I głosem donośnym tak wołają: 

W. „Zbawienie u Boga zasiadającego na tronie i u baranka”. 

 

P. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: 

W. „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”. 

 

P. A wszystkie stworzenie usłyszałem jak mówiło: 

W. „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Amen. 

 

P. Święta Maryjo, Królowo Karmelu 

módl się za nami 

Święty Eliaszu, Proroku Karmelu 

módl się za nami 

Święty Józefie, Opiekunie Karmelu 

módl się za nami 

Święta Tereso od Jezusa, Mistrzyni Karmelu 

módl się za nami. 

Święty Janie od Krzyża, Przewodniku Karmelu 

módl się za nami. 

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus 

módl się za nami. 

Święta Tereso Małgorzato od Najświętszego Serca Jezusa 

módl się za nami 

Święty Rafale od św. Józefa 

módl się za nami. 

Święta Tereso od Jezusa (z Los Andes) 

módl się za nami. 

Święta Tereso Benedykto od Krzyża 

módl się za nami. 

Błogosławiony Alfonsie Mario od Ducha Świętego 

módl się za nami. 

Wszyscy Święci i Święte Karmelu 

módlcie się za nami. 


 

CZWARTEK 

 

 Litania do Maryi, Matki miłosierdzia 

  Litania ta, odmawiana w sanktuarium Monte Berico, pochodzi z  XV wieku i wyraża pobożność maryjną regionu Vicenza. Wierni  wspominają w niej pomoc Maryi w szczególnie trudnych okresach  ich życia.  

 

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z nieba, Boże,                         zmiłuj się nad nami 

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

 Duchu Święty, Boże, 

 Święta Trójco, Jedyny Boże, 

 

Święta Maryjo                                  módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Dziewico Przeczysta, 

Święta Maryjo, Córko Króla Przedwiecznego, 

Święta Maryjo, Matko i Oblubienico Chrystusa, 

Święta Maryjo, Świątynio Ducha Świętago, 

Święta Maryjo, Królowo niebios, 

Święta Maryjo, Pani Aniołów, 

Święta Maryjo, prawdo Proroków, 

Święta Maryjo, chwało Apostołów, 

Święta Maryjo, mocy Męczenników, 

Święta Maryjo, chlubo Dziewic, 

Święta Maryjo, wzorze czystości, 

Święta Maryjo, przykładzie pokory, 

Święta Maryjo, obrazie wszelkich cnót, 

Święta Maryjo, bramo niebios, 

Święta Maryjo, miłosierna wobec grzeszników, 

Święta Maryjo, porcie naszego zbawienia, 

Święta Maryjo, Dziewico najczulsza, 

Święta Maryjo, źródło nadziei i wiary, 

Święta Maryjo, źródło najsłodszej miłości, 

Święta Maryjo, pełna łaski Bożej, 

Święta Maryjo, Matko łaski wszelkiej, 

Święta Maryjo, Matko miłosierdzia, 

Święta Maryjo, ufności w Tobie pokładających nadzieję, 

Święta Maryjo, zbawienie do Ciebie się uciekających, 

Święta Maryjo, mocy Tobie ufających, 

Święta Maryjo, pociecho nieszczęśliwych, 

Święta Maryjo, radości zasmuconych, 

Święta Maryjo, wspomożenie ubogich, 

Święta Maryjo, do której przychodzimy z naszymi modlitwami, 

Święta Maryjo, do której uciekamy się w ucisku, 

Święta Maryjo, do której o pomoc wołamy, 

Święta Maryjo, z pobożnością Ciebie prosimy, 

Święta Maryjo, z pokorą Ciebie błagamy, 

Święta Maryjo, w cierpieniach Ciebie wzywamy, 

Oby Chrystus nas wysłuchał, Święta Maryjo, 

Oby Chrystus nie odrzucił naszej modlitwy, Święta Maryjo, 

Oby Chrystus wejrzał miłosiernie na naszą słabość, Święta Maryjo, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami. 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

 Boże, Ojcze pociechy i pokoju, Ty w Pełnej łaski dałeś nam Matkę miłosierdzia, Pocieszycielkę strapionych i Wspomożycielkę ubogich; udziel nam, uciekającym się do ciebie i umocnionym Jej macierzyńskim wstawiennictwem, radości płynącej z wysłuchania naszej modlitwy, abyśmy uwolnieni od wszelkich niepokojów, zawsze byli gotowi służyć każdemu człowiekowi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania

 

P. Wprowadziłem was do ziemi Karmelu, 

W. Byście spożywali jej owoce i zasoby. 

 

Módlmy się: 

Panie, nasz Boże, Ty nas wezwałeś do Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i zawarłeś z nami przymierze miłości; spraw, byśmy naśladując Dziewicę Maryję, nieustannie czerpali z życiodajnych źródeł modlitwy i kontemplacji i dzielili się z braćmi Twoim niezmierzonym bogactwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

P. Bóg dał świętemu Józefowi, 

W. Władzę wspomagania nas we wszystkim.

 

Módlmy się: 

Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś Rodzinie Karmelu świętego Józefa jako opiekuna i mistrza modlitwy, spraw, byśmy powierzając mu ufnie wszystkie nasze potrzeby, za jego przykładem całym sercem miłowali Jezusa i Maryję, i umacniali więzi miłości w naszych wspólnotach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

P. Żarliwością się rozpaliłem, 

W. O chwałę Pana, Boga Zastępów. 

 

Módlmy się: 

Boże zastępów, Ty wzbudziłeś Eliasza, proroka jak ogień, aby głosił wiarę w Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, oraz objawił ludowi Twoją wszechmoc i miłosierdzie; spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy płonąc Twoją miłością, byli przeniknięci apostolskim zapałem ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

P. Miejmy zawsze przed oczyma, 

W. Ród świętych proroków i ojców, z którego pochodzimy. 

 

Módlmy się: 

 Boże naszych ojców, niech przykład Świętej Matki Teresy przynagla nas, abyśmy wiernie strzegli duchowej tradycji Karmelu i czerpiąc natchnienie z naszej Reguły, wciąż rozpoczynali od nowa, coraz dalej ku coraz lepszym rzeczom postępując . Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

P. Gdzie nie ma miłości, tam połóż miłość, 

W. A znajdziesz miłość. 

 

Módlmy się: 

 Bożę, nasz Panie i Oblubieńcze. Ty pod wieczór życia będziesz nas sądził z miłości, spraw, prosimy, abyśmy wierni nauce Świętego Ojca Jana od Krzyża zapominali o sobie i miłowali Ciebie tak, jak Ty sam chcesz być miłowani. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen

 

P. Świętymi bądźcie, 

W. Gdyż wolą Boża jest uświęcenie wasze. 

 

Módlmy się: 

 Boże, źródło świętości, Ty zapaliłeś w sercu świętego Rafała gorącą miłość do Kościoła i ojczyzny i powierzyłeś mu dzieło odnowy życia karmelitańskiego w Polsce, spraw, abyśmy dzięki jego modlitwie trwali w oddaniu się Tobie i przynosili obfite owoce świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

W. Amen 

 

P. Pragnę wraz z Najświętszą Matką Maryją, 

W. Wiernie stać pod krzyżem Jezusa. 

 

Módlmy się: 

 Boże, Obrońco ufających Tobie, Ty uwieńczyłeś życie błogosławionego Alfonsa Marii darem męczeńskiej śmierci za Chrystusa, któremu jako kapłan służył w Karmelu z wielką wiernością, spraw, abyśmy z jego przelanej krwi czerpali moc do codziennego uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa i dopełniania ich we własnym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 


 

PIĄTEK 

 

 Litania biblijna 

   Litania ta składa się z wezwań, jakimi określa Maryję Nowy  Testament, oraz z obrazów zaczerpniętych ze Starego  Testamentu, w których tradycja chrześcijańska dopatrywała się  odniesień do Matki Pana. 

 

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z nieba, Boże,                                zmiłuj się nad nami 

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

 Duchu Święty, Boże, 

 Święta Trójco, Jedyny Boże, 

 

Nowa Ewo, której Syn zdeptał głowę pradawnego węża           módl się za nami. 

Córko Abrahama, 

Dziewico, Córo Syjonu, 

Dziewico mająca porodzić, którą Eliasz proroczo kontemplował w obłoku, 

Dziewico z Nazaretu, 

Oblubienico Józefa sprawiedliwego, 

Pozdrowiona przez Anioła Matko Pana, 

Pokorna służebnico Pańska, 

Dziewico, w której łonie Słowo stało się ciałem, 

Dziewico, Matko Emmanuela, 

Matko w mocy Ducha Świętego, 

Matko Syna Najwyższego, 

Matko Syna Dawidowego, 

Matko Króla Izraela, 

Matko Mesjasza, 

Matko Zbawiciela, 

Matką, którą pasterze znaleźli w Betlejem razem z Józefem i Dzieciątkiem, 

Matko, która rozważałaś wszystko w swoim sercu, 

Matko, która poznałaś co to wygnanie, 

Matko, która ofiarowałaś Jezusa w świątyni, 

Matko, której serce przeniknął miecz, 

Matko, która zaprowadziłaś Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy, 

Matko, której Jezus był poddany w Nazarecie, 

Matko modląca się w Kanie, 

Matko, która zapraszasz do czynienia tego, co Jezus mówi, 

Matko stojąca pod krzyżem Syna, 

Matko umiłowanego ucznia Pańskiego, 

Błogosławiona między niewiastami, 

Chwało Jeruzalem, 

Pociecho Izraela, 

Chlubo naszego narodu, 

Błogosławiona, która uwierzyłaś w słowa Pana, 

Błogosławiona przez wszystkie pokolenia, 

Tobie Wszechmocny uczynił wielkie rzeczy, 

Trwająca na modlitwie razem z Apostołami, 

Niewiasto obleczona w słońce, 

Niewiasto, na której głowie spoczywa wieniec z gwiazd dwunastu, 

Obrazie Nowego Jeruzalem, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami. 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

  Boże, miłośniku życia. Ty przez miłość i wierność objawiasz się w historii człowieka, aby przemieniać jego ograniczenia i grzechy. Dzięki Ci składamy za Twoją uprzedzającą miłość, którą dałeś nam poznać w Abrahamie, naszym ojcu w wierze, w sprawiedliwych niewiastach i prorokach, oraz – gdy nadeszła pełnia czasów – w Jezusie, Twoim Synu, narodzonym z pokornej Dziewicy. Przez Jego pośrednictwo błagamy Cię daj nam Twojego Ducha Pocieszyciela, abyśmy otwarci na wydarzenia naszej historii, umieli dostrzegać i umacniać każdy słuszny przejaw wolności, nadziei i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania 

 

P. Jak się może podnieść do Ciebie człowiek zrodzony w nędzy, jeśli go Ty nie podniesiesz tą ręką, którą go stworzyłeś? 

 Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę; dlatego się weselę, bo nie zawiedziesz mej ufności. 

 Moje są niebiosa i moja jest ziemia, moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi. Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja, wszystkie rzeczy są moje, i sam Bóg jest moim i dla mnie. 

 Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, i czego jeszcze szukasz? Wszystko jest twoje i wszystko dla ciebie. 

Nie zadowalaj się małym i nie szukaj odrobin, które spadają ze stołu Ojca twego, lecz wyszedłszy z siebie, wejdź do pełności i ciesz się w twojej chwale. Ukryj się w niej i raduj się, a zaspokoisz pragnienie swego serca.

 

 Modlitwa w ciszy 

 

Módlmy się: 

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na Twoją Rodzinę, zgromadzoną w imię Błogosławionej Dziewicy Maryi, świętego Józefa i wszystkich naszych świętych, abyśmy za ich wstawiennictwem mogli uczestniczyć w pełni Twojej łaski. Prze Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 


   

SOBOTA 

 

 Litania do Niepokalanego Serca Maryi. 

 

 Autorem tej litanii jest kardynał John Henry Newman (1801 –  1890). 

 

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z nieba, Boże,                     zmiłuj się nad nami 

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

 Duchu Święty, Boże, 

 Święta Trójco, Jedyny Boże, 

 

 

Serce Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa                   módl się za nami. 

Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej, 

Serce Maryi, domie Słowa, 

Serce Maryi, przepełnione łaską, 

Serce Maryi, błogosławione pośród serc wszystkich, 

Serce Maryi, ciche i łagodne, 

Serce Maryi, głębino pokory, 

Serce Maryi, ofiaro miłości, 

Serce Maryi, przybite do krzyża, 

Serce Maryi, pociecho strapionych, 

Serce Maryi, ucieczko grzeszników, 

Serce Maryi, nadziejo umierających, 

Serce Maryi, stolico miłosierdzia, 

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami. 

 

P. Niepokalane Serce Maryi, 

W. Bądź naszym ratunkiem. 

 

Módlmy się:

 

  Panie, nasz Boże, Ty uczyniłeś Niepokalane Serce Maryi domem Twojego Słowa i świątynią Ducha Miłości; daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrzebom braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania 

 

P. Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty przez dar Ducha Świętego wezwałeś nas do naśladowania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w życiu czystym, ubogim i posłusznym. 

W. Wejrzyj łaskawie na Rodzinę Karmelu, którą wzbudziłeś w Kościele, oddając ją pod opiekę Maryi, naszej Siostry i Matki. 

 

P. Spraw, byśmy wierni Regule danej nam przez świętego Alberta, żyli w oddaniu Chrystusowi, rozważając dniem i nocą Prawo Pańskie i czuwając na modlitwie. 

W. Ożyw w nas miłość do Maryi, Dziewicy Czystego Serca, i pragnienie naśladowania Jej cnót w szkole Świętych Karmelu. 

 

P. Za wzorem świętego Józefa naucz nas pokornego zawierzenia Twojemu słowu i napełnij nas tym samym duchem modlitwy i miłości do Kościoła, jakim żyła święta Teresa, nasza Matka. 

W. Prowadź nas drogą wiary nadziei i miłości, którą kroczył święty Ojciec Jan od Krzyża, i udziel nam prostoty serca i apostolskiego zapału, jakim płonęła święta Teresa od Dzieciątka Jezus. 

 

P. Daj nam doświadczyć ze świętą Teresą Małgorzatą od Najświętszego Serca Jezusa, że jesteś Miłością a przez wstawiennictwo błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego obdarz nas głęboką pokorą. 

W. Spraw, byśmy za przykładem świętej Teresy od Jezusa (z Los Andes) radowali się Twoim pięknem, i tak jak błogosławiona Elżbieta od Trójcy Świętej żyli dla uwielbienia Twego majestatu.

 

 P. Niech święty Rafał uczy nas troski o jedność i świętość Kościoła, a święta Teresa Benedykta, błogosławiony Alfons Maria i wszyscy Męczennicy Karmelu niech nam wyjednają umiłowanie Krzyża i męstwo w codziennym wyznawaniu wiary. 

W. Wprowadź do domu w niebie naszych zmarłych braci i siostry i nas również dołącz do grona wybranych, byśmy mogli razem z naszymi Świętymi na wieki wysławiać Twoje miłosierdzie.

 

 P. Przyjmij, Boże, nasze prośby i odnów Twoją miłością cała karmelitańską Rodzinę, aby w głębokiej jedności z Kościołem, bez wytchnienia pracowała dla zbawienia świata i nadejścia Twojego królestwa, znajdując radość w Twojej świętej służbie. Prze Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates