Rozważania na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  - 20.05.2018

 

    Fragment książki George A. Maloney'a SJ - "Podróż w świat  kontemplacji" - wydanej przez    Wydawnictwo WAM - Kraków  2007    

     

UWOLNIENIE WŁADZ WEWNĘTRZNYCH 

 

 Zaczynasz przejawiać większą wrażliwość na Jego miłującą obecność. Twoja energiczna aktywność, zarówno w modlitwie, jak i w codziennych czynnościach, staje się coraz bardziej delikatna i uległa wobec obecności Boga, zarówno tej przebywającej w Tobie samym, jak i tej, która jest we wszystkim, co stworzone wokół Ciebie. Twoje własne władze wewnętrzne, nad którymi panujesz, zostają uwolnione i pojawia się nowa wrażliwość, nowe wsłuchiwanie się w obecność Boga i w Jego pełne miłości działanie wokół Ciebie i w Tobie. Zaczynasz żyć jakby na nowym poziomie, na którym w nowy sposób uświadamiasz sobie obecność Boga. 

  Wydaje się, że może On zrobić z Tobą wszystko, co zechce. Niezależnie od tego, czy odczuwasz teraz żarliwość płynącą z doznanego pocieszenia, czy przykrą oschłość, niezmiennie zdaje się w Tobie panować głęboki pokój i radość, których źródłem są dla Ciebie zdarzenia przedtem Cię niepokojące. Teraz nie wydają się one Ciebie niepokoić. 

  Odczuwalna obecność Boga w modlitwie minęła. Gdy nadal podążasz drogą głębszej modlitwy, pragnąć pełniejszego zjednoczenia z Bogiem, nie odczuwasz już tej słodkiej Bożej obecności. Jest tak, jakbyś Go utracił. To Twoje doświadczenie modlitewne opisuje Pieśń nad Pieśniami: 

 

Na łożu mym nocą szukałam 

umiłowanego mej duszy, 

szukałam go, lecz nie znalazłam. 

"[...] szukać będę ukochanego mej duszy". 

Szukałam go, lecz nie znalazłam. 

Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. 

"Czyście nie widzieli miłego duszy mej?"

 

(Pnp 3,1-3) 

 

 CIEMNOŚĆ OCZYSZCZAJĄCA

 

 Nowa obecność przebywającego w Tobie Boga przejawia się w postaci ciemności. Nie masz już jasnych i wyraźnych myśli o Bogu. Z rzadka tylko jesteś świadom przechodzenia z jednego uczucia do drugiego w trakcie swojej modlitwy. Gdy zagłębiasz się w siebie, doznajesz posępnego uczucia wyobcowania. Widzisz własną otchłań nicości wobec ogromu majestatu Boga. Doznajesz uczucia wewnętrznej oschłości i przeraźliwie palącego pragnienia, by oglądać twarz Boga. Zastanawiasz się, że może zgrzeszyłeś i Bóg pozostawił Cię sobie samemu. Wiara pogłębia się bez wsparcia mającego postać odczuwalnego pocieszenia, obrazów, słów. Im dalej posuwasz się w tej ciemności, tym bardziej wszelkie nazywanie Boga i Jego atrybutów traci sens.

  Nic cię nie zadowala. Sama obecność Boga, która ogarniała Cię zarówno w głębokiej modlitwie uczuciowej, jak i w kontakcie ze światem, teraz wydaje się zupełnie nie istnieć. To od Boga pochodzi owo konieczne oczyszczenie, owo obumieranie ziarna po to, by możliwe stało się większe zjednoczenie z Nim. Rozpoczyna się w Tobie umieranie dla swego polegania na sobie i pogłębianie wiary, które przychodzi tylko wtedy, gdy znajdujesz się w tej ciemności, stojąc przed murem, którego nie zdołają przeniknąć Twoje własne władze umysłowe.

  Jest to wołanie do Boga, by ukazał się wśród nocy pustki, w której rozumiesz swoją absolutną nicość wobec Niego. Twoje własne władze milczą niby stal pośród ciemnej nocy. Tylko ten, kto doświadczył owej próby, zdolny jest zrozumieć, o co tu chodzi, bo Bóg jest dla Niego wszystkim. Musisz teraz sięgnąć aż do korzeni i w głębokiej, ciemnej, zupełnej nocy wołać do Boga o zmiłowanie: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną!

  Powinieneś pamiętać, że tak samo jak nie oddajesz się Bogu całkowicie w jednej chwili i nie pozostajesz potem w tym stanie ciągłego oddania się przez resztę swojego życia, tak samo nie osiągniesz stanu kontemplacji i nie wkraczasz na drogę czystszej wiary w jednej chwili, bez powrotu do medytacji. Czasami medytacja będzie możliwa, a nawet pożądana. Kiedy indziej pomocne może okazać się przeczytanie na początku kilku modlitw, aby "stawić" się przed Bożym majestatem. Znakomitym środkiem pozwalającym na skupienie się w obecności Boga może być Modlitwa Jezusa albo jakaś inna mantra.

   

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates