Przebieg formacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formacja zazwyczaj przebiega następująco:

 

1.Okres początkowy - trwa zazwyczaj pięć i pół roku i obejmuje: 
Etap wstępny ( przynajmniej pół roku) - uwieńczony oficjalnym, uroczystym przyjęciem do wspólnoty
Etap pierwszy (2 lata) - uwieńczony złożeniem Pierwszych Przyrzeczeń - w duchu Rad Ewangelicznych i Błogosławieństw - na okres 3 lat.
Etap drugi (3 lata) - uwieńczony złożeniem Przyrzeczeń Definitywnych - czyli ostatecznych

2.Formacja ciągła - obejmuje całe życie Karmelity świeckiego.


W toku podstawowej 5-letniej formacji zapoznajemy się z następującymi zagadnieniami :

 

Etap wstępny - rozeznawanie powołania, zapoznanie się z charyzmatem Świeckiego Karmelu Terezjańskiego

Etap I - rok I - Fundamenty Życia Chrześcijańskiego, a w tym m.in.- sakrament pojednania,modlitwę wewnętrzną, kontemplowanie Oblicza Boga, duchowość Maryjną, budowanie zdrowej pobożności.

Etap I - rok 2 - Życie Ewangeliczne, a w tym m.in. : trudności na modlitwie, asceza (umartwienie pożądań), środki rozwoju życia duchowego, Eucharystia - źródło, centrum i szczyt życia chrześćijanina; Rady Ewangeliczne i Błogosławieństwa.

Etap II - rok 3 - Cnoty Teologalne i Kardynalne, a w tym m.in. :dojrzałość osobowa, człowiek istotą duchowo - cielesną, kontemplacja i mistyka.

Etap II - rok 4 - Misterium wspólnoty i uświęcania świata, tutaj m.in.: dojrzałość eklezjalna, oddanie Bogu życia w bezżeństwie lub w małżeństwie, duchowość rodziny, wspólnota z cierpiącymi, wspólnota z młodymi, wspólnota z chrześcijanami i niechrześcijanami, Katolicka Nauka Społeczna.

Etap II - rok 5 - Teologia rzeczywistości ziemskich i apostolat Karmelu, a w tym : świat miejscem zbawienia, męskość i kobiecość jako dar dla świata, czas - jako dar i zadanie, radość chrześcijańska, apostolstwo karmelitańskie, wzory świętości świeckich.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates