Część II

PROGRAM FORMACJI

KRAKOWSKIEJ PROWINCJI

ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH

 

PROGRAM FORMACJI

 

ETAP WSTĘPNY

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA NA OKRES FORMACJI

1. Świecki Zakon Karmelitów Bosych – krótkie wprowadzenie

2. Historia Zakonu

3. Powołanie (rodzaje i zasady rozpoznawania powołania)

4. Konsekracja chrzcielna świeckich i powołanie do świętości

5. Prezentacja Reguły św. Alberta, Konstytucji i Statutu

6. Święci Karmelu

 

 

ETAP PIERWSZY

PRZYGOTOWANIE DO PRZYRZECZEŃ PIERWSZYCH

 

Rok pierwszy

7. Modlitwa początkujących. Zewnętrzne warunki modlitwy

8. Kontemplowanie Oblicza Bożego. Jezus Chrystus

9. Wprowadzenie w życie łaski

10. Budowanie zdrowej pobożności. Przemiana umysłu i serca

11. Duchowość maryjna. Maryja wychowawczyni – wzorem świętości. Szkaplerz

12. Grzech i nawrócenie. Poznanie siebie – rachunek sumienia

13. Modlitwa wewnętrzna. Karmelitański sposób modlitwy

14. Modlitwa liturgiczna. Liturgia godzin. Rok liturgiczny

15. Doktryna św. Teresy od Jezusa. Wewnętrzna droga przyjaźni. Księga życia

16. Błogosławieństwa ewangeliczne

 

Rok drugi

17. Doktryna św. Jana od Krzyża. Wprowadzenie

18. Eucharystia – źródłem, centrum i szczytem życia chrześcijańskiego

19. Środki rozwoju życia duchowego

20. Trudności na modlitwie i środki zaradcze

21. Asceza

22. Doktryna św. Teresy od Jezusa. Droga doskonałości

23. Posłuszeństwo jako doświadczenie wiary ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przyrzeczeń

24. Ubóstwo jako doświadczenie wspólnej nadziei. Stosunek do ubogich

25. Czystość jako miłość ofiarna

26. Maryja wzorem milczenia i samotności

 

 

ETAP DRUGI

PRZYGOTOWANIE DO PRZYRZECZEŃ DEFINITYWNYCH

 

Rok trzeci

27. Duch Święty (dary i owoce)

28. Wiara – formująca życie

29. Nadzieja – prawdziwej Ojczyzny

30. Miłość – odpowiedzią Bogu i bliźniemu

31. Cnoty kardynalne

32. Dojrzałość osobowa

33. Człowiek istota duchowo – cielesna. Ciało miejscem zbawienia

34. Doktryna św. Teresy od Jezusa. Droga doskonałości (kontynuacja)

35. Doktryna św. Jana od Krzyża. Pieśń Duchowa

36. Kontemplacja i mistyka

 

Rok czwarty

37. Kościół – dojrzałość eklezjalna i troska o misję zbawienia

38. Wspólnota osób

39. Nauczanie Kościoła o wiernych świeckich. Świeckość jako droga i zadanie

40. Oddanie życia Bogu w bezżeństwie i w małżeństwie, w świecie. Wierność obowiązkom stanu. Duchowość rodziny. Sakrament małżeństwa

41. Św. Jan od Krzyża. Droga na Górę Karmel

42. Wspólnota z chorymi i cierpiącymi

43. Zaangażowanie świeckich w wymiarze: społecznym, politycznym i ekonomicznym

44. Katolicka nauka społeczna

45. Wspólnota z młodymi

46. Wspólnota z chrześcijanami i niechrześcijanami

 

Rok piąty

47. Doktryna św. Teresy od Jezusa. Twierdza wewnętrzna

48. Doktryna św. Teresy od Jezusa. Twierdza wewnętrzna (kontynuacja)

49. Doktryna św. Teresy od Jezusa. Modlitwa skupienia, odpocznienia, zjednoczenia

50. Doktryna św. Jana od Krzyża. Modlitwa postępujących

51. Doktryna św. Jana od Krzyża. Trzy znaki powołania do zjednoczenia

52. Doktryna św. Jana od Krzyża. Modlitwa zjednoczenia (kontemplacja)

53. Doktryna św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Droga zjednoczenia; mała droga świętości

54. Doktryna św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Miłość miłosierna

55. Doktryna św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Duchowość codzienności; uświęcenie przez codzienność

56. Udział wiernych w trzech funkcjach Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates