Rozważania na XXVI Niedzielę zwykła - 01.10.2017

 

 

  CO MAMY ROBIĆ, GDY POWSTANIE W NAS JAKIEŚ

 PRAGNIENIE ?

 

  

   Synu mój, w każdej sprawie mów: "Panie, niech tak  będzie, jeśli to Twoja wola, jeśli to się dzieje w Twoje imię i  jeśli przez to będziesz uczczony. Jeśli widzisz, że to dla  mnie dobre i pożyteczne, daj mi to, bym tego użył ku Twojej  chwale, niech tak będzie. Lecz jeśli wiesz, że mi to  zaszkodzi albo wcale się nie przyda dla zbawienia mojej  duszy - oddal ode mnie to pragnienie" - naucza Chrystus.  Bo nie każde pragnienie pochodzi od Ducha Świętego,  nawet jeżeli człowiekowi wydaje się dobre i słuszne. Trudno  odróżnić w sposób pewny, czy to dobry, czy zły duch  pobudza cię, byś pragnął tego czy owego, czy może czyni to  duch, który mieszka w tobie. Wielu było takich, którzy wydawali się prowadzeni przez dobrego ducha, a na końcu okazało się, że żyli w złudzeniu.
Jeśli zatem coś wydaje ci się godne pożądania, powinieneś tego zawsze pragnąć i prosić o to z wielką pokorą serca - mówi Jezus, - a nade wszystko z pełnym oderwaniem od siebie, bez reszty zdając się na Mnie powinieneś powtarzać: "Panie, ty wiesz, co jest lepsze, niech to lub tamto stanie się, jak ty chcesz. Daj mi to, co chcesz, ile chcesz i kiedy chcesz. Uczyń ze mną, co Ci się podoba, co Ty wiesz, że jest dobre, dla Twojej większej chwały. Postaw mnie tam, gdzie chcesz i rozporządzaj mną całkowicie we wszystkim. Jestem w Twoim ręku, zwracaj mnie ku czemu chcesz i zawracaj, wedle Twego upodobania. Oto jestem gotowy we wszystkim Ci służyć. Bo nie pragnę żyć dla siebie, ale tylko dla Ciebie - oby godnie i doskonale!".

 

  Modlitwa o uproszenie u Boga Łaski wypełnienia Jego woli.

 

  Ześlij mi, o dobry Jezu, Twoją łaskę! Niech przy mnie będąc, trudzi się ze mną, i niech pozostanie u mnie aż do końca! Spraw, bym zawsze pragnął i chciał tego, co Tobie jest miłe i w czym Ty masz upodobanie. Niech Twoja wola stanie się moją, niech moja wola wiernie idzie za Twoją i w niczym się od niej nie oddala. Niechaj, zjednoczony z Tobą, nie pragnę i nie będę w stanie pragnąć niczego, prócz tego, czego Ty chcesz. Podobnie niech będzie z tym, czego Ty nie chcesz.
  Pozwól mi umrzeć dla wszystkiego, co światowe, i dla Ciebie znajdować upodobanie w zapomnieniu i wzgardzie u wszystkich. Spraw, bym spoczywał w Tobie ponad wszystko, czego można pragnąć, i by moje serce tylko w Tobie szukało pokoju. Ty jesteś prawdziwym pokojem serca, jego jedynym odpoczynkiem. Poza Tobą wszystko ciąży i budzi niepokój. Niechaj w tym pokoju - to jest w Tobie samym, wiecznym i najwyższym dobru - zasnę i odpocznę! Amen.

 

 

  Nigdy w pełni niezaspokojony tym, kim jest i co posiada, znużony pustką swego serca, zawsze niespokojny, wiecznie goniący za nie wiem jakim dobrem, które wciąż mu się wymyka, człowiek nie ma ani chwili prawdziwego odpoczynku, i jego życie upływa na pożądaniu. To nie tylko wielka nędza, ale i wielkie niebezpieczeństwo: bowiem korzeniem wszelkiego zła jest pożądliwość i wielu, wydając się jej, utraciło wiarę i popadło w liczne cierpienia. Wyobraźnia, która wówczas z mocą zwraca się ku temu, co się jej podoba, zaciemnia rozum, a nawet chwieje wolą i pociąga ją za sobą. Dlatego trzeba starać się ją powściągać, choćby przedmioty, które ją zajmują, wydawały sie wolne od jakiegokolwiek zła, i choćbyśmy wierzyli, że w marzeniach szukamy tylko dozwolonej ulgi i niewinnej rozrywki. Nawet pobożność łatwo schodzi z właściwej drogi, jeśli nie ma się na baczności przed na pozór najświętszymi pragnieniami. Nie wiemy, co dla nas dobre, a co nam szkodzi. Czasem pragnęlibyśmy uwolnienia od krzyża koniecznego może dla naszego zbawienia. Czasem znów, w przesadnym zapale, życzylibyśmy sobie innego ciężaru, który jednak złamałby nasze siły, gdyby go nam zesłano. Cóż zatem mamy czynić? Prosić Boga, by Jego wola spełniała się w nas i poza nami. Musimy do Jego woli doskonale dostosować naszą, i w niej zamknąć wszystkie nasze pragnienia. Pokój i bezpieczeństwo możemy znaleźć tylko w doskonałym oddaniu się w ręce naszego Ojca. Ojcze, nie tak, jak ja chcę, ale jak Ty (Mt 26,39).

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates