Rozważania na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 13.05.2018

 

   Fragment książki - Michel Quoist- "MODLITWA I CZYN" -  wydanej  przez    Wydawnictwo Sióstr  Loretanek - 2002 

       

UMIEM SIĘ SKUPIĆ

 

 

  Niektórzy ludzie bronią się przed działaniem, inni rzucają się w nie bez zastanowienia i bez miłości.

 

  Bóg nie umieścił nas na ziemi, abyśmy żyli na leżąco. Kimkolwiek jesteśmy, wzywa nas do działania, żebyśmy sami dokonywali dzieła kształtowania nas samych i budowali jednocześnie państwo Boże z państwem ludzi. Są jednak różne rodzaje działania. Działa zwierzę, działa człowiek i również chrześcijanin. Działanie tylko wtedy może być w pełni skuteczne, kiedy staje się działaniem Jezusa Chrystusa.

 

 

Łatwo dom zburzyć, trudniej zbudować. 

Łatwo krytykować, trudniej zbudować. 

Jeżeli spędzasz czas na krytykowaniu, zabraknie ci go na działanie. 

 

  Łatwo układać plany, ale trudno je realizować. Żeby dać ludziom dach nad głową, lepsza jest gotowa rudera niż projekt pałacu

 

  Twoje dobre zamiary są niczym, jeżeli nie wieńczy ich działanie. 

 

  Ponieważ nie możesz zrobić wiele, czasem nie robisz nic. Lepiej, żebyś zrobił trochę, co możliwe. 

 

W kończynie, którą się nie posługujemy, zanikają mięśnie i obumiera. 

Człowiek, który nie działa, nie tylko nie postępuje naprzód, ale się cofa. 

Tylko przez działanie możesz dokończyć własne kształtowanie się. 

 

  Popatrz na ludzi wokół siebie. Dużo się kręcą, wysilają, mówią, reagują, walczą i wreszcie się zniechęcają, bo w zestawieniu z wysiłkiem rezultat jest niewielki. 

  To nie intensywna ruchliwość jest przyczyną skuteczności twojego działania, ale to, że dzięki tobie zawiera ono w sobie ładunek ducha. 

 

Niektórzy ludzie 

w krótkim czasie,

wykonując mało ruchów, 

zrobią dużo. 

inni 

w dłuższym czasie, 

wykonując więcej ruchów, 

więcej działając, 

zrobią bardzo mało. 

Cała różnica tkwi w jakości duszy tych, co działają. 

 

Działanie zwierząt jest instynktowne. 

Działanie człowieka jest wynikiem zastanowienia. 

Działanie chrześcijanina ma być przeniknięte wiarą. 

Często działasz mechanicznie, jak zwierzę; czasem zastanawiając się, jak człowiek; rzadko w duchu wiary, jak chrześcijanin. 

 

  Patrząc na swoje działanie i coraz więcej zastanawiając się nad nim, coraz bardziej stajesz się osobą ludzką. 

  Przeżywając w duchu wiary swoje działanie, stajesz się coraz bardziej synem Boga. 

 

  Możesz pomóc innym stawać się osobą; a następnie chrześcijaninem, pomagając im przechodzić od działania pod wpływem instynktu do działania świadomego, a następnie do działania w duchu wiary. 

 

  Jeżeli chcesz działać poważnie, przyjrzyj się najpierw rzeczywistości. 

  Mądrość ludzka dokładnie określi potrzeby, oznaczy dokładny punkt, gdzie trzeba podjąć działanie, obliczy siły, jakie należy zebrać... 

  Chrześcijanin uniknie złudzenia, jeżeli patrzy na rzeczywistość, kierując się wiarą. Bóg odpowie mu i poprzez konkretne zdarzenia wezwie go do czynu... 

 

Poddać się rzeczywistości w duchu wiary to poddać się Bogu. 

 

  Nie możesz działać trzeźwo i po chrześcijańsku, jeśli najpierw nie popatrzyłeś i nie oceniłeś w duchu wiary. 

 

  Działanie musi się stać dla ciebie realizowaniem planu Ojca, który odczytasz, pilnie przypatrując się życiu. 

 

Chcesz działać skutecznie. 

Niecierpliwią cię zbyt nikłe rezultaty twojej działalności.

Cierpisz widząc ogrom pracy, jaką masz przed sobą. 

Słyszysz głos swego środowiska i całej ludzkości...

 

Jeżeli chcesz zapewnić swemu życiu maksimum skuteczności, zamień swoją wolę ograniczoną na nieskończoną wolę Boga; On zamieni twoje nędzne siły na swą NIESKOŃCZONĄ WSZECHMOC. 

Bóg czyni wielkie rzeczy, posługując się tym, co małe. 

To ty ograniczasz skuteczność swego działania, ciągle wierząc we własną siłę. 

 

Jeżeli usuniesz się w cień, Jezus Chrystus będzie mógł się ukazać i poprzez ciebie dokończyć planu swego Ojca.

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates