Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Dekret zatwierdzający Statut

 

Dekret Zatwierdzający Statut

Dom Generalny Karmelitów Bosych
Corso d`Italia, 38
00198 Rzym
Rzym, 5 maja 2006 r.

Definitorium Generalne OCD, zebrane na 99 sesji, w dniu 5 maja 2006 r., zatwierdziło z dołączonymi modyfikacjami Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej.

 

Silvanus Vescovi OCD

Sekretarz Generalny

Aloysius Arostegui OCD

Przełożony Generalny

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates