Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział VI Przepisy Końcowe

Rozdział VI Przepisy Końcowe

 

§24

 

1. Powyższy Statut na podstawie aprobaty Definitorium Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych jest uzupełnieniem Konstytucji Świeckiego Zakonu i obowiązuje wszystkich członków Świeckiego Zakonu w Prowincji Krakowskiej w Polsce.

 

2. Za wprowadzenie Statutu Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej w życie odpowiedzialni są przewodniczący wspólnot lokalnych, odpowiedzialni za formację oraz poszczególni członkowie.

 

3. Przygotowanie zmian w Statucie Świeckiego Zakonu należy do Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu i winno być uzgodnione z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem.

 

4. Zmiana Statutu jest zastrzeżona Definitorium Generalnemu Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie.

 

5. O zmianie Statutu każdorazowo zostanie powiadomiony właściwy Minister.

 

6. Sprawy nieuporządkowane niniejszym Statutem, o ile nie dadzą się rozwiązać we wspólnotach zgodnie z duchem karmelitańskim, również podlegają Definitorium Generalnemu.

 

7. Przepisy dotychczasowych polskich Statutów tracą swoją moc prawną dla Prowincji Krakowskiej z chwilą zatwierdzenia Statutu przez Definitorium Generalne Zakonu

 

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates