TWIERDZA

 

WEWNĘTRZNA

 

Praktyczny przewodnikPOSZCZEGÓLNE MIESZKANIA I

TEMATY DO LEKTURY

 

 

MIESZKANIA PIERWSZE

Temat: Letni chrześcijanie

 1. Św. Teresa pisze o podstawowym powołaniu człowieka: Jesteś człowiekiem, jesteś chrześcijaninem, mieszka w tobie Trójca Przenajświętsza. Człowiek uświadamia sobie kim jest Bóg i kim jest on sam i do czego jest zaproszony.

 2. Symbole: Twierdza, okolice twierdzy, brama.

 3. Człowiek stworzony jest na podobieństwo Boga. Postacie: Paweł, Magdalena, ślepy od urodzenia.

 4. Bramą wejściową do twierdzy jest modlitwa. Początek modlitwy

 5. Pytania:

  1. Kim dla Teresy jest Bóg?

  2. W jaki sposób Teresa opisuje ludzką duszę i do czego ją porównuje?

  3. Czy masz świadomość godności dziecka Bożego i co to dla Ciebie oznacza?

  4. Co zamazuje obraz Boga w duszy człowieka?

Ewentualnie do rozważania: Rdz 1, 26-27 i Mk 8, 22-26.

 

MIESZKANIA DRUGIE

Temat: Wymarsz w rozdarciu

Ruszaj w drogę do walki i bądź wytrwały

 1. Teresa pisze o walce z grzechem. Człowiek słyszy czego Bóg od niego oczekuje, ale nie może odpowiedzieć. Jest rozdarty między słyszalnym głosem Boga z twierdzy a propozycjami świata.

 2. Symbole: Twierdza, okolica twierdzy, brama.

 3. Walka polega na tym, że skoro chcesz dać Bogu swoje życie, to musisz je dać w całości, a zatem walcz, podnoś się z upadków, cierpliwie czekaj, zaczynaj wciąż od nowa. Pod wodzą Gedeona. O grzechu – z Księgi Syracha.

 4. Niedoskonałe rozmyślanie.

 5. Pytania:

 1. W jaki sposób św. Teresa opisuje walkę toczącą się wewnątrz twierdzy?

 2. Na co Teresa zwraca szczególną uwagę mówiąc o modlitwie?

 3. W jaki sposób w swoim życiu odczytujesz wolę Bożą i jak na nią odpowiadasz?

 4. Jak wygląda Twoja modlitwa?

Ewentualnie do rozważania: Syr 17,25-32 i 18,30-19,3 lub Sdz 7, 4-8 i 19-22.

 

MIESZKANIA TRZECIE

Temat: Życie uporządkowane, uznanie niczym niezasłużonego daru, uczenie się swobody ducha

 1. Teresa pisze o pozytywnej ascezie, która ma za podstawę miłość, innymi słowy asceza rodzi się z miłości. Człowiek jest silnie przekonany o swojej dobroci i domaga się uznania ze strony ludzi i Boga. Ale nie bądź faryzeuszem, pamiętaj, że wszystko co posiadasz, otrzymałeś od Boga.

 2. Symbole: Mieszkańcy twierdzy, mieszkania.

 3. Bogaty młodzieniec, Dawid i Salomon, Tomasz apostoł: „chodź-my, umrzyjmy razem z Nim”.

 4. Normalna i doskonała medytacja, kontemplacja jeszcze nie mistyczna, pierwsze poczucie obecności Bożej. „Patrz na Tego, który patrzy na ciebie”.

 5. Pytania:

 1. Na czym wg Teresy polega asceza i w czym powinna się przejawiać?

 2. Jakie przestrogi podaje Teresa dla przebywających w trzecim mieszkaniu?

 3. W czym przejawia się uporządkowanie życia osób w trzecim mieszkaniu?

 4. Co jest konieczne dla duszy dla dalszego postępu?

Ewentualnie do rozważania: Mt 19, 16-22


MIESZKANIA CZWARTE

Temat: Skosztuj jak dobry jest Pan

 1. Teresa pisze o łaskach, które są siłą, mogącą zadecydować o całkowitej zmianie życia i nowym rozwoju człowieka. Człowiek poznaje, że Bóg działa w nim w sposób nowy. Sam Bóg czyni duszę dyspozycyjną do słuchania i uważną na to, co On zdziała w niej.

 2. Symbole: Dwa źródła. Wyraża je doświadczenie łaski.

 3. Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami reprezentująca pragnienie duszy cieszenia się Bogiem. Robotnicy czekający na wynajęcie, dary nadprzyrodzone są za darmo i Bóg, dając je człowiekowi temu a nie innemu, nie jest niesprawiedliwy.

 4. Odpocznienie. Człowiek staje się szczęśliwy z chwilą, kiedy oderwie się od siebie.

Wstępna kontemplacja mistyczna.

 1. Pytania:

 1. Czym charakteryzuje się modlitwa odpocznienia?

 2. Co się dzieje z rozumem, pamięcią i fantazją w czasie gdy wola jest ujarzmiona przez Boga?

 3. Co nowego odkryłeś w sobie współpracując z łaską Bożą?

 4. Jakie owoce przynosi modlitwa odpocznienia?

Ewentualnie do rozważania: Mt 20, 1-16

MIESZKANIA PIĄTE

Temat: Pogłębienie łaski chrztu.

Przez śmierć do życia, to twoja pascha

 1. Teresa pisze, że dusza ma niezachwiane postanowienie oddać się Panu samemu, czynić we wszystkim wolę swego Oblubieńca i niczego nie zaniechać, w czym może Mu się stać przyjemną. Bóg porządkuje w duszy miłość, daje jej wszystko jak dał Synowi, miłość prowadzi do oddania życia. Bóg jednoczy naszą wolę ze swoją. Zjednoczenie z nim powoduje, że On nas przekształca i upodabnia do siebie. Chrystus jest naszym życiem, a nasze życie jest ukryte w Chrystusie.

 2. Symbole: Jedwabnik.

 3. Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami reprezentująca wielkie przekształcenie na modlitwie zjednoczenia. Judasz powołany do apostolatu i Saul jako król ludu Bożego. Są to przykłady, typy wielu powołanych, którzy nie okazują się wierni.

 4. Rodzi się perspektywa zjednoczenia z Jezusem, doskonała kontemplacja mistyczna.

 5. Pytania:

 1. Jaką różnicę wskazuje Teresa między modlitwą odpocznienia a zjednoczenia?

 2. Jak Teresa rozumie słowa św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20)?

 3. Jak Ty rozumiesz te słowa św. Pawła?

 4. Jakie owoce przynosi modlitwa zjednoczenia?

 5. Jak przygotowujesz się do modlitwy zjednoczenia?

 6. W jaki sposób modlitwa owocuje w Twoim życiu codziennym?

Ewentualnie do rozważania: Pnp 2, 4; 3, 2 i Kol 3, 3-4; Rz 6, 3-11

Pieśń Duchowa 26-28

MIESZKANIA SZÓSTE

Temat: Zaręczyny

Ku pełnej integracji przez próby i dary łaski

 1. Teresa opisuje lata wielkich łask mistycznych, które sprawiają oczyszczenie człowieka. Przemiana i dominacja życia teolo-galnego, ześrodkowanego na Bogu.

Bóg przygotowuje oblubienicę, by zakończyć zrękowiny. Zanim się to stanie, uczy ją najpierw pragnąć coraz goręcej łaski tych Boskich zaślubin. Oczyszcza i obdarowuje na wiele sposobów. Prowadzi człowieka do najgłębszego wnętrza, gdzie On żyje i objawia mu swoje tajemnice napełniając wzniosłymi pragnieniami.

 1. Symbole: Motyl, narzeczeństwo.

 2. Mojżesz i płonący krzew. Niewypowiedzialność przeżyć mis-tycznych. Paweł w trzecim niebie – moc łaski mistycznej. Samarytanka – tylko Bóg może zaspokoić pragnienie.

 3. Bóg wzywa duszę, aby poszła do niego, głosem tak przenikającym do jej umysłu, że niepodobna aby Go nie usłyszała oraz ukazuje jej cząstkę swego królestwa. Modlitwa ekstatyczna.

 4. Pytania:

 1. Jak Bóg przygotowuje oblubienicę, by zakończyć zrękowiny?

 2. Jakie nadzwyczajne łaski otrzymuje Teresa od Pana, a jakie my możemy otrzymać?

 3. W jaki sposób Człowieczeństwo Chrystusa wprowadza nas na drogę kontemplacji?

 4. W jaki sposób Bóg oczyszcza nas i obdarowuje na drodze pogłębiania modlitwy?

 5. Co czynisz aby innych pociągnąć do Boga?

Ewentualnie do rozważania: Wj 3, 1-16 i J 4, 6-25.

MIESZKANIA SIÓDME

Temat: Małżeństwo: mój Miły jest mój, a ja jestem Jego

 1. Teresa opisuje małżeństwo mistyczne. Harmonia wszystkich elementów. Oblubieniec dopełnia zaślubin tak oczekiwanych, wprowadza duszę do swojej komnaty. Tam we wnętrzu objawia się jako Trójca. Poślubiona dusza staje się jedno ze swoim Bogiem.

 2. Symbole: Małżeństwo mistyczne.

 3. Marta i Maria, które obrazują harmonię pomiędzy apostolstwem czynnym a kontemplacją. Budowa świątyni Salomona jako wyraz milczenia we wspólnocie z Bogiem. Paweł i Piotr jako symbole oddania się posługiwaniu i służbie ludziom.

 4. Doskonała kontemplacja mistyczna, stała obecność Boża.

 5. Pytania:

 1. W jaki sposób Teresa opisuje małżeństwo duchowe?

 2. Jakie są skutki duchowe zaślubin i jaka jest różnica między nimi a łaskami jakie dusza osiąga w poprzednich mieszkaniach?

 3. W jaki sposób osobiste zjednoczenie z Chrystusem owocuje we wspólnocie Kościoła?

 4. Jakie są owoce życia naszej wspólnoty?

Ewentualnie do rozważania: Łk 10, 38-42 oraz 1 Krl 6, 7 i 11-13

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates