VIII Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

 

"Ze św. Teresą wracamy do źródeł"

 

Tarnów -  9-12  lipca  2015

 

 

  W dniach od 9 do 12 lipca 2015 przewodniczący i delegaci wspólnot spotkali sie na VIII Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej. Tematem przewodnim Kongresu było :  "Ze św. Teresą wracamy do źródeł".

 Kongres odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.  

 W obradach Kongresu wzięli również udział przedstawiciele wspólnot naszej Prowincji na Słowacji ( z Bratysławy, Dietwy i Koszyc wraz z delegatem prowincjalnym dla OCDS na Słowacji, o. Stanisławem Miernikiem) i na Ukrainie ( z Kijowa).

 

Czwartek 9 lipca 2015

 
 Rozpoczęliśmy Kongres w czwartek po południu, uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski. Sprawował ją wraz z naszym Ojcem Prowincjałem Tadeuszem Florkiem, ojcami delegatami ds OCDS oraz pozostałymi ojcami obecnymi na Kongresie. 

We wstępie, delegat, o. Krzysztof Górski odczytał pasterskie przesłanie i błogosławieństwo papieża Franciszka oraz generała Zakonu, o. Saverio Cannistrà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po Eucharystii kolacja, później oficjalne przywitanie i prezentacja uczestników Kongresu, słowo Ojca Prowincjała. Nieszpory zakończyły modlitewną część dnia, bo serdeczne rozmowy prowadzone w pokojach przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

 

 Piątek 10 lipca 2015


   Dzień rozpoczęliśmy Eucharystią z Jutrznią, której przewodniczył o. Krzysztof Górski.

  Na sesji przedpołudniowej wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności ustępującej Rady Prowincjalnej. Po dyskusji uczestnicy Kongresu udzielili ustepującej Radzie absolutorium.

   Po obiedzie zwiedziliśmy katedrę tarnowską i muzeum diecezjalne.

  Sesja popołudniowa to wybory do nowej Rady Prowincjalnej.  Nową przewodniczącą została Brygida Bogacka z Bielska Białej. 

   Radnymi prowincjalnymi wybrane zostały: 

I Radna - Iwona Wilk z Lublina,

II Radna - Iwona Zachara z Rzeszowa,

III Radna - Magdalena Moździńska z Krakowa,

IV Radna - Józefa Skoczek z Krakowa,

 

  W trakcie Nieszporów nastąpiło zaprzysiężenie nowej Rady Prowincjalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sobota 11 lipca 2015 

 W przypadające na ten dzień wspomnienie św. Benedykta - rozpoczęliśmy Eucharystią wraz z Jutrznią,

która sprawował o. Albert Wach. 

 Po śniadaniu kolejne konferencje wygłosili:

 

 

 

 

 

 

   - o. Robert Marciniak z prowincji warszawskiej:

   Dniem i nocą rozważać prawo Boże. Aktualność Reguły      św. Alberta Jerozolimskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - o. Albert Wach - Pokłosie Kapituły Generalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obecni na Kongresie przedstawiciele OCDS prowincji Warszawskiej przekazali nam serdecznie pozdrowienia i życzenia owocnych obrad oraz jak zawsze doskonałych wzajemnych kontaktów na nadchodzący czas.  Zaproponowali również wspólne zorganizowanie następnego nocnego czuwania w miejscu wybranym przez Rady Prowincji.

 Po obiedzie modliliśmy sie w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej na Burku.

 Sesję popołudniową rozpoczęliśmy konferencją Danuty Piekarz.

 

 

 

 

 

 

  Danuta Piekarz - Życie Eliasza, a nasze życie.

 

  Na kanwie wygłoszonej konferencji w kuluarach Kongresu  mówiono o  planach zorganizowania w  przyszłym roku w  Wadowicach Studium  Biblijnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nastepnie z ogromną uwagą wysłuchaliśmy wstrząsającego świadectwa sióstr w Świeckim Karmelu z Kijowa, które  mówiły o aktualnej sytuacji na Ukrainie.

Część kongresową zakończyliśmy przyjęciem uchwał Kongresu. Uczestnicy przegłosowali siedem następujących uchwał:

  1. Kongres podkreśla wagę powrotu do źródeł tożsamości karmelitańskiej poprzez modlitwę, rozważanie Reguły, Konstytucji i Statutu oraz kultywowanie tradycji wspólnotowych.

  2. Kongres zachęca członków do podjęcia indywidualnego wysiłku w celu zachowania równowagi między zdobywaniem wiedzy o modlitwie i świętych Karmelu a praktyką modlitwy opartą na Piśmie Świętym.

  3. W związku z Rokiem Miłosierdzia, Kongres zaleca odkrywać z Kościołem i wpatrywać się coraz głębiej w Oblicze Boga Miłosiernego, aby doświadczanym miłosierdziem dzielić się z braćmi.

  4. Kongres sugeruje różnorodne formy przebywania ze sobą, w celu pogłębiania relacji osobowych we wspólnocie.

  5. Kongres proponuje przyjęcie przesłania życia Kunegundy Siwiec jako przykład do pogłębienia zrozumienia charyzmatu karmelitanki świeckiej.

  6. Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej intensyfikację prac nad podręcznikami formacyjnymi.

  7. W związku z licznymi zagrożeniami instytucji rodziny we współczesnym świecie, Kongres apeluje o intensywną modlitwę w intencji zachowania nienaruszalności praw rodziny i jej chrześcijańskich korzeni.

 


  Wieczorem członkowie OCDS naszej prowincji wystawili spektakl teatralny "Święta Teresa od Jezusa" napisany i wyreżyserowany przez Halinę Capik ze wspólnoty w Pszczynie.

  Wspaniale rolę św. Teresy zagrała Grażyna Czaicka ze wspólnoty w Bielsku-Białej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela 12 lipca 2015  

 

Niedziela kończąca nasz Kongres rozpoczęła się jutrznią, po śniadaniu - kolejna konferencją tym razem wygłoszona przez Ojca Prowincjała Tadeusza Florka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W katedrze tarnowskiej podczas Eucharystii pod przewodnictwem Ojca Prowincjała radowaliśmy się z oficjalnego przyjęcia do rodziny naszych wspólnot wspólnoty w Tarnowie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uczestnicy Kongresu podczas Eucharystii pierwszy raz ubrali przygotowane przez siostry karmelitanki z Przemyśla uroczyste szkaplerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Po przyjęciu wspólnoty w Tarnowie nastąpił uroczyty moment ślubów, które złożyło na ręce Ojca Prownicjała piętnastu członków Świeckiego Karmelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Po powrocie do budynku Seminarium Duchownego pozostało już wykonanie pamiątkowego zdjęcia, obiad i droga do domów. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Bogu niech będą dzięki za błogosławiony czas naszego Kongresu ! 

 

 Konferencje i homilie z Kongresu możemy wysłuchać wybierając pozycję:   Słuchaj Audio   (górne menu)

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates