W Wadowicach w dniach od 10 do 12 marca 2017 odbył się Kurs dla Rad Wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego Krakowskiej Prowincji. W kursie uczestniczyły również delegacje z zagranicy – Bratysławy i Chmielnickiego.

 

 

 

 Spotkanie rozpoczęliśmy w piątek Eucharystią pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Tadeusza Florka. Po Mszy św. Ojciec Prowincjał skierował do nas słowo na temat pokus, które mogą pojawiać się w życiu duchowym, min. pokusa powierzchowności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W sobotę czas do obiadu poświęcony był pracy w grupach na temat: jak budować wspólnoty Świeckiego Zakonu, jak pielęgnować relacje w nich.

 

 

 

 

 Zastanawiano się również w jaki sposób należy mądrze rozeznawać pierwszeństwo pomiędzy obowiązkami stanu a zobowiązaniami wobec wspólnoty. Ważnym zagadnieniem był również sposób rozeznawania powołania osób, które przychodzą do naszych wspólnot.

 

 

 Spotkania w grupach zakończyły się przygotowaniem materiałów na sesję plenarną w godzinach popołudniowych, gdzie przedstawiciele grup prezentowali przygotowane propozycje i stanowiska w podanych im tematach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po sesji plenarnej najważniejszy punkt dnia – Eucharystia wraz z nieszporami, a dzień zakończyła godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 W wolnych chwilach uczestnicy mogli zobaczyć dwa filmy – o ekshumacji doczesnych szczątków Kunegundy Siwiec oraz film „Dialogi Karmelitanek” o męczeństwie sióstr Karmelitanek Bosych w czasie rewolucji francuskiej. 

 

 

 Niedzielę powitaliśmy Eucharystią wraz z jutrznią. Później na sesji plenarnej poruszane były tematy wybrane przez Radę Prowincjalną i ojca delegata. W jej trakcie prowadzona była żywa dyskusja poprzez włączanie się uczestników do sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiadem zakończyliśmy czas przygotowany na spotkanie.

 

 Organizatorzy kursu proszą wszystkich członków świeckiego karmelu w włączenie się w ogólnoprowincjalną modlitwę o nowe powołania do każdej z trzech gałęzi zakonów oraz za będących w zakonie ojców.

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates