Powołanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyficzne elementy powołania karmelity świeckiego :


1.Żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, poddając się opiece Najświętszej Dziewicy, której życie stanowi dla Karmelu wzór do naśladowania i upodobnienia się do Chrystusa;
2.Poszukiwać "mistycznego zjednoczenia z Bogiem" na drodze kontemplacji i działalności apostolskiej działając w służbie Kościołowi;
3.Nadawać szczególnego znaczenia modlitwie, która powinna prowadzić do przyjaznego obcowania z Bogiem, nie tylko w czasie modlitwy, lecz także w życiu codziennym. Zaangażowanie w życie modlitwy wymaga słuchania słowa Bożego i liturgi, karmienia się wiarą, nadzieją i przede wszystkim miłością, aby żyć w obecności żywego Boga;
4.Przenikać modlitwę i życie zapałem w atmosferze ludzkiej i chrześcijańskiej wspólnoty; przeżywać ewangeliczne zaparcie się siebie;
5.Uwydatniać w zaagażowaniu ewangelizacyjnym apostolat duchowości jako szczególną współpracę Świeckiego Zakonu, wiernego swojej karmelitańsko-terezjańskiej tożsamości.

 

 Kandydaci zasadniczo przyjmowani są od 18 do 50 roku życia.

 Świeccy karmelici składają przyrzeczenia życia w duchu błogosławieństw oraz ewangelicznych rad czystości (wg stanu), ubóstwa i posłuszeństwa.

 

  Elementy powołania realizuje się między innymi poprzez :

1.Praktykę trwania w Bożej obecnosci.
2.Codzienne odmawianie Liturgii Godzin.
3.Udział w codziennej Eucharystii.
4.Codzienną półgodzinną medytację, czytanie Pisma Świętego oraz dzieł Świętych Karmelu.
5.Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach Wspólnoty oraz w corocznych rekolekcjach wspólnotowych.
6.Stała praktykę nawrócenia i oczyszczania serca.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates