Kalendarium na rok 2023

Karmelitańskie dni skupienia w Katowicach-Wełnowcu:

8 stycznia (spotkanie opłatkowe)
5 lutego
5 marca
7 maja
4 czerwca
3 września
8 października
5 listopada
3 grudnia

Inne spotkania wspólnotowe i prowincjalne:

7 stycznia
Spotkanie opłatkowe w Rzeszowie
(organizuje wspólnota Rzeszów-Wschód)

10-12 marca
Kurs dla przewodniczących, radnych i formatorów w Wadowicach
Temat: „Formacja ciągła jako kształtowanie i umacnianie ducha
służby zakonowi”.

25 marca
Droga Krzyżowa w Siwcówce (prowadzi wspólnota z Krakowa)

24 czerwca
Pielgrzymka do Siwcówki
(prowadzi Diakonia Przyjaciół Kunegundy Siwiec)

15-17 września
Studium biblijne w Wadowicach
dr Danuta Piekarz i dalszy ciąg wykładów o listach św. Pawła

17-19 listopad
Kurs pogłębiający dla osób w trakcie formacji początkowej
w Wadowicach