Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis (OCDS)

Kim jesteśmy?

Przyrzeczenia definitywne w Kielcach

Osoba, która została przyjęta do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zwykle po upływie dwóch lat składa przyrzeczenia czasowe, a następnie po trzech latach przyrzeczenia definitywne (por. Konstytucje OCDS rozdz...