Zarząd

Świecki Zakon Karmelitów Bosych (OCDS) jest stowarzyszeniem wiernych stanowiącym integralną część Zakonu Karmelitów Bosych (OCD) i prawnie od niego zależnym. W Krakowskiej Prowincji władzę zwierzchnią sprawuje Przełożony Prowincjalny, który wspomagany jest przez swojego Delegata.

Przełożeni z ramienia Zakonu Karmelitów Bosych

O. Tadeusz Florek OCD
Przełożony Prowincjalny

O. Adam Hrabia OCD
Delegat
E-mail: delegat@ocds.org.pl
Telefon: +48 798 955 459

O. Paweł Wojnowski OCD
Delegat na Słowacji

O. Piotr Gierszewicz OCD
Delegat na Ukrainie

Rada Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Urszula Duży OCDS
Przewodnicząca Rady Prowincjalnej
E-mail: duzontka@vp.pl
Telefon: +48 697 616 727

Paweł Cielebon OCDS
I Radny
E-mail: pawelcielebon@gmail.com

Anna Stańko OCDS
II Radna
E-mail: anna.stanko@autograf.pl

Marcin Kliś OCDS
III Radny
E-mail:

Halina Stanicka OCDS
IV Radny
E-mail:

Inne urzędy i funkcje

Rita Widuch OCDS
Sekretarz Telefon: +48 513 408 478
E-mail: sekretariat@ocds.org.pl

Bogusław Kapuściński OCDS
Skarbnik
Telefon: + 48 607 224 979 E-mail: skarbnik@ocds.org.pl

Anna Stańko OCDS
Redakcja kwartalnika „Żyć Karmelem w Świecie”
E-mail: biuletyn@ocds.org.pl