Zarząd

Świecki Zakon Karmelitów Bosych (OCDS) jest stowarzyszeniem wiernych stanowiącym integralną część Zakonu Karmelitów Bosych (OCD) i prawnie od niego zależnym. W Krakowskiej Prowincji władzę zwierzchnią sprawuje Przełożony Prowincjalny, który wspomagany jest przez swojego Delegata.

Przełożeni z ramienia Zakonu Karmelitów Bosych

O. Piotr Jackowski OCD
Przełożony Prowincjalny

O. Krzysztof Żywczyński OCD
Delegat

O. Rudolf Bartal OCD
Delegat na Słowacji

O. Krzysztof Urbański OCD
Delegat na Ukrainie

Rada Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Urszula Duży OCDS
Przewodnicząca Rady Prowincjalnej

Grzegorz Pawelec OCDS
I Radny

Iwona Zachara OCDS
II Radna

Marzena Wach-Golda OCDS
III Radna

Paweł Cielebon OCDS
IV Radny

Inne urzędy i funkcje

Rita Widuch OCDS
Sekretarz

Teresa Duszkiewicz OCDS
Skarbnik

Iwona Wilk OCDS
Redakcja kwartalnika „Żyć Karmelem w Świecie”