Wspólnoty

Wspólnoty Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych znajdują się w południowo-wschodniej części Polski oraz na Słowacji, Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, na Łotwie i w Rwandzie.