o. Krzysztof Żywczyński OCD

Wizytacja i wybory w Rudzie Śląskiej

W sobotę, 27 listopada 2021 roku, odbyła się wizytacja i wybory we wspólnocie w Rudzie Śląskiej. Przewodniczył im Delegat Prowincjalny o. Krzysztof Żywczyński, w obecności Radnej Prowincjalnej Marzeny Wach-Goldy. Wspólnotę odwiedził...

Wizytacja i wybory w Sosnowcu

W sobotę, 6 listopada 2021 roku, we wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Sosnowcu odbyła się wizytacja oraz wybory do Rady wspólnoty. Przewodniczył im Delegat Prowincjalny, o. Krzysztof Żywczyński...

„Positio” do beatyfikacji Kunegundy Siwiec

Niejako w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 29 października br., została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” (Pozycja o życiu, cnotach i opinii  świętości)...