Słowo kluczowe: charyzmat

Być karmelitą bosym …

Bycie bosymi wymaga całkowitego opuszczenia siebie w Bogu, bycia dla drugiego prawdą, która przekazuje światło Boże. Oznacza bycie uwielbieniem chwały, w którym Umiłowany może odpocząć. Oznacza bycie zakochanym...