Apel o. Generała do całej karmelitańskiej rodziny o modlitwę w intencji pokoju na świecie

15 Października 2023

Do całego Karmelu Terezjańskiego, do mniszek, do braci, do Karmelu Świeckiego, do rodziny, do przyjaciół, do zgromadzeń, do grup i do ruchów stowarzyszonych:

BŁOGOSŁAWIONEJ UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTEJ TERESY OD JEZUSA, naszej Matki!

Zakorzenieni w pasji Teresy dla Jezusa, dla Kościoła, dla ludzkości, jako jedno serce i jeden duch zjednoczmy się bez wahania i bez zniechęcenia z naszym Wodzem Miłości, Chrystusem, by modlić się o pokój.

W obecnym czasie, z każdym dniem coraz bardziej aktualne i coraz bardziej bolesne stają się słowa Teresy: „Świat płonie… A my miałybyśmy trwonić czas na omawianie spraw małej wagi?!” (Dd 1,5).

Dziś serce Teresy przeniknięte męką Jezusa staje się w każdym z nas sercem przebitym i zranionym złem i cierpieniami świata. Ekstaza i zjednoczenie z Bogiem stają się dziś serdecznym objęciem każdego człowieka zagrożonego, źle traktowanego i wysiedlonego z powodu okrucieństwa wojny. Nasza modlitwa nikogo nie pomija, nie wyklucza żadnego z synów i córek Bożych.

Wzywam was, bracia i siostry, do modlitwy w duchu prawdy, sprawiedliwości i pokoju o zaprzestanie wszelkiej przemocy i złożenie broni. Módlmy się wspólnie, aby niszczycielskie siły zła i zemsty przekształciły się w kiełkujące ziarna nowego życia. Aby śmiercionośny wirus nienawiści został w wielu sercach pokonany antidotum pojednania i nadziei.

Proszę was wszystkich, bracia i siostry, abyście złość i oburzenie z powodu każdego martwego dziecka, każdej maltretowanej osoby starszej, każdej wysiedlonej rodziny, każdego okaleczone ciała, każdego opuszczonego stworzenia przemieniali cały ten ból w nieustanną walkę na rzecz nowego świata.

Patriarcha Jerozolimy zaprosił nas wszystkich na dzień modlitwy i postu. W najbliższy wtorek 17-go października przyłączymy się do tego wołania o pokój na ziemi Jezusa, z narodem palestyńskim i z narodem żydowskim. Ci, którzy modlą się razem, sieją pokój. Niech ten pokój zacznie panować w sercach każdego z nas, w naszych wspólnotach i w naszych rodzinach.

Zapalmy świecę Pokoju w naszych wspólnotach i domach na znak tego światła, którego nie zagasi ciemność tego świata. Rozpalmy wraz ze wszystkimi, z pokorą i odwagą to światło i pełne nadziei wołanie o pokój, owoc sprawiedliwości i prawdy.

Z Maryją i Józefem połączmy ręce i serca w ciszy komunii. Z Teresą od Jezusa i wszystkimi Świętymi Karmelu. Z Edytą Stein, żydowską karmelitanką, która zginęła w Auschwitz i z Mariam Baouardy, córką ziemi palestyńskiej, męczennicą z miłości do Jezusa i ludzkości. Edyta i Mariam, córki Teresy od Jezusa, niech oświetlają naszą drogę do ziemi obiecanej braci i sióstr.

Wszystkim moim braciom i siostrom udzielam błogosławieństwa i przekazuję pocałunek pokoju.

17 października 2023, w najbliższy wtorek, nasze lampy i nasze serca niech się zapalą i zjednoczą na rzecz Pokoju.

15 października 2023

Br. Miguel Márquez Calle, generał OCD

Udostępnij:FacebookX