Miscellanea

Święty Jan od Krzyża rekolekcje

Rekolekcje kieleckiej wspólnoty w Zawoi

W dniach 21 – 25.09.2022 w Karmelitańskim Domu Gościnnym w Zawoi swoje doroczne rekolekcje przeżywała wspólnota z Kielc. Rekolekcyjne skupienie poprowadził dla kieleckich świeckich karmelitów o. Paweł Baraniecki...

Wizytacja i wybory we wspólnocie w Lublinie

3 września 2022 w lubelskiej wspólnocie odbyły się wybory do Rady Wspólnoty. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującej radzie, w tajnym głosowaniu Przewodniczącą została wybrana Anna Czajka...