„Bojaźń Pana początkiem mądrości” – jak lubelska wspólnota przeżyła swoje doroczne rekolekcje

Wspólnota lubelskich świeckich karmelitów przeżyła w miniony weekend niezwykłe rekolekcje w Karmelitańskim Domu Modlitwy w Piotrkowicach.

W otoczeniu świętokrzyskich pól i lasów, przy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, grupa zgłębiała temat „Bojaźń Pana jest początkiem mądrości”. (Syr 1, 14)

O. Krzysztof przedstawił głębokie rozważania na temat bojaźni Bożej jako cnoty i daru Ducha Świętego. Uczestnicy mieli okazję zgłębić pedagogikę Bożą na kartach Starego i Nowego Testamentu, odkrywając pozytywny wymiar bojaźni Bożej ściśle związany z miłością do Boga.

Każdy dzień rekolekcji rozpoczynał się i kończył wspólną modlitwą Liturgią Godzin – Jutrznią i Nieszporami. Centralnym punktem dnia była Eucharystia, stanowiąca źródło i szczyt chrześcijańskiego życia.

Wyjątkowym wydarzeniem były śluby Anny Czajki od Jezusa Ukrzyżowanego i Aliny Chodary od Św. Jana Pawła II.

Ceremonia odbyła się podczas porannej Mszy świętej, a zgodnie z tradycją wspólnoty, obie siostry otrzymały krzyże.

Uczestnicy odkrywali obecność Boga nie tylko w modlitwie, ale także w pięknie otaczającej przyrody. Medytowali tajemnice różańca spacerując różańcowymi dróżkami, ciesząc się ciszą przerywaną jedynie śpiewem ptaków.

O. Grzegorz Irzyk, proboszcz i przełożony miejscowej wspólnoty karmelitów bosych, oprowadził grupę po XVII-wiecznym kościele. Barwnie opowiadał o jego historii i ciekawostkach związanych z malutką, 7-centymetrową figurką Matki Bożej Piotrkowickiej.

Rekolekcje zakończyły się ciepłym spotkaniem przy kawie, gdzie uczestnicy dzielili się przemyśleniami i wrażeniami. ☕💬

Czas spędzony w Piotrkowicach to nie tylko duchowa odnowa, ale też chwila wytchnienia i odpoczynku dla ciała i duszy.

fot. Rafał Kusz

Udostępnij:FacebookX