„Cnoty Maryi z Nazaretu” tematem rekolekcji wspólnot z Tarnowa, Wadowic i Kęt

Raz w roku, najczęściej w okresie od czerwca do września, wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych odbywają swoje zamknięte rekolekcje, starając się w ciszy i skupieniu powracać do źródeł swojej duchowości.

W dniach 16-18.06.2023 w Domu Rekolekcyjnym w Czernej, wspólnoty OCDS z Tarnowa, Wadowic, Kęt oraz kilka osób z czerneńskiej wspólnoty odbyły swoje coroczne rekolekcje.

Tematem tych rekolekcji były ,,Cnoty Maryi z Nazaretu”, a konferencje wygłosił i duchowo towarzyszył świeckim karmelitom Delegat Prowincjała ds. OCDS, a zarazem asystent wspólnoty z Tarnowa o. Adam Hrabia OCD

W czasie rekolekcyjnych rozważań zgromadzeni podjęli rozważania na temat wiary, nadziei i miłości, posłuszeństwie i pokorze. Na nowo odkrywali Matkę Bożą jako wzór do naśladowania.

Podczas rekolekcji swoje pierwsze przyrzeczenia złożył Roman Wójcik od Jezusa Opuszczonego z tarnowskiej wspólnoty OCDS.

Udostępnij:FacebookX