Czas wzajemnego poznawania się i budowania relacji dla lubelskiej wspólnoty

Życie wspólnotowe w Karmelu i relacje bratersko – siostrzane umacniają się przez częstszy niż raz w miesiącu kontakt (por. Statuty OCDS rozdział VI pkt. 77).

Dlatego wspólnoty spotykają się na wspólnej rekreacji, tak jak wczoraj uczyniła to wspólnota z Lublina wraz ze swoim asystentem o. Marcinem Adamczykiem OCD.

Był to bardzo cenny czas dla członków wspólnoty OCDS – czas wzajemnego poznawania się i budowania relacji. Wspólne przygotowanie posiłku, spacer, rozmowy, dzielenie się, zbliżały lubelskich świeckich karmelitów do siebie.

Spotkanie odbyło się u Aliny Chodary OCDS, która zaprosiła całą wspólnotę do siebie, gdzie w położonej 70 km od Lublina miejscowości można było swobodnie korzystać z pięknej pogody i cieszyć się swoją obecnością.

Udostępnij:FacebookX