Jubileusz 15-lecia przyrzeczeń we wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach

Jubileusz w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych w Wadowicach. Na zdjęciu Maria Kramarz od Jezusa Miłosiernego, o. Jacek Pawlikowski OCD oraz wadowicka wspólnota OCDS

Dnia 23.09.2023r. wadowicka wspólnota bardzo uroczyście przeżywała swoje wspólnotowe spotkanie z uwagi na jubileusz 15-lecia przyrzeczeń siostry Marii Kramarz od Jezusa Miłosiernego.

Asystent wspólnoty OCDS w Wadowicach o. Jacek Pawlikowski OCD celebrował w intencji jubilatki Eucharystię, prosząc  Boga o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niej. Wszyscy uczestniczący w Najświętszej Ofierze otoczyli Marię serdeczną modlitwą.

Podczas agapy w pełnej miłości atmosferze Maria przyjęła serdeczne życzenia, zaś spotkanie zakończyło udzielone błogosławieństwo naszego Asystenta.

Dla przypomnienia – w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych w Prowincji Krakowskiej obliczamy jubileusze od daty pierwszych przyrzeczeń lub ślubów wg starej Reguły Życia: 15 lat, 25 lat, 35 lat i później co 5 lat. Jubileusze wspólnot pozostają bez zmian, czyli co 25 lat od daty erygowania.

Udostępnij:FacebookX