Kongres teologów konsultorów dotyczący S.B. Kunegundy Siwiec OCDS

Wspaniała wiadomość dla wszystkich zainteresowanych procesem beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec.

2 maja br. miał miejsce w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie Kongres Teologów Konsultorów nad Pozycją o jej cnotach i opinii świętości.

Ku radości nas wszystkich, konsultorzy, na czele z generalnym promotorem wiary, ks. prał. Alberto Rojo Mejía, stwierdzili jednogłośnie, że w Pozycji zostały zgromadzone wystarczające dowody do stwierdzenia heroiczności cnót i opinii świętości Służebnicy Bożej i uznali, że może być ona przedmiotem dalszego postępowania w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, tj. poddana ocenie kardynałów i biskupów, członków tejże Dykasterii.

Jeśli ich osąd będzie także pozytywny, Ojciec Święty autoryzuje wydanie dekretu o heroiczności cnót Kunegundy. Będzie to oznaczało, że Kunegunda jest Czcigodną Służebnicą Bożą. Do jej beatyfikacji będzie jeszcze niezbędne zatwierdzenie cudu za jej przyczyną.

Przypomnijmy, że Pozycję, pod nadzorem o. Vincenzo Criscuolo OFMCap., relatora generalnego, opracował o. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej, a obecnie relator Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Służebnica Boża Kunegunda Siwiec OCDS
Udostępnij:FacebookX