Kurs dla przewodniczących i odpowiedzialnych za formację

Kurs dla odpowiedzialnych za formację

W bieżącym roku piątek 25 marca to nie tylko Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia, ale także dzień, w którym miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w historii Kościoła.

W tym dniu Ojciec św. Franciszek dokonał aktu zawierzenia Rosji, Ukrainy i całej ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi.

Dla Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych 25 marca był także dniem rozpoczęcia Kursu dla przewodniczących i odpowiedzialnych za formację oraz radnych w Domu Rekolekcyjnym w Wadowicach, gdzie zjechało się ponad 100 osób reprezentujących wszystkie krajowe wspólnoty OCDS Prowincji Krakowskiej oraz wspólnoty z Dietwy i Nitry na Słowacji.

Tak więc u progu rozpoczynającego się kursu, Świecki Karmel o godz. 17.00, w kościele św. Józefa na Górce, wraz z wiernymi, w duchowej łączności z Papieżem, uczestniczył w doniosłym wydarzeniu zawierzenia Rosji, Ukrainy i całej ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając modlitwę oddania, modląc się dziesiątkiem różańca przed Najświętszym Sakramentem oraz odprawiając Drogę krzyżową.

Msza św. na rozpoczęcie Kursu celebrowana była o godz. 19.00 przez ojca Delegata Krzysztofa Żywczyńskiego OCD w kaplicy domu rekolekcyjnego. Połączona z Nieszporami sprawowana była w intencji pokoju na Ukrainie, Słowacji i w Polsce oraz z prośbą o poddanie się woli Bożej na wzór Maryi.

Po zakończeniu Eucharystii, wszyscy uczestnicy zgromadzili się w auli, gdzie nastąpiła projekcja filmu zatytułowanego „Dylemat społeczny”, który wprowadzał w tematykę kursu. Tegoroczna tematyka dotyczyła korzystania z szeroko pojętych środków przekazu i tzw. mediów społecznościowych oraz mechanizmów psychologicznych związanych z korzystaniem z tych mediów oraz sposobów manipulowania przekazem informacji.

W filmie ukazano, jaki wpływ na odbiorcę ma korzystanie z np.: Facebooka, TikToka, YouTube’a, Istagrama itp. a także sposoby manipulacji i wpływania na użytkowników. Uczestnicy kursu mogli dowidzieć się, że celem tych manipulacyjnych zabiegów jest stopniowa zmiana ludzkiego zachowania, myślenia i tożsamości.

Do godziny 24.00 zarówno w kościele jak i kaplicy domu rekolekcyjnego był wystawiony Przenajświętszy Sakrament z możliwością adoracji i modlitewnego czuwania w intencji pokoju na Wschodzie i świecie.

Następnego dnia, 26 marca w sobotę, po Jutrzni, modlitwie wewnętrznej i śniadaniu, nastąpiła kontynuacja tematyki kursu.

Konferencję o uzależnieniach behawioralnych, dopaminie i ich wpływie na nasze życie duchowe wygłosił ojciec Marcin Fizia OCD. Mówił on o wpływie nadmiernego korzystania ze smartfonów na ludzkie relacje, o głębokim przywiązaniu do szkodliwych uzależnień, o wpływie dopaminy na działanie mózgu itp.

O godz. 12.00 wszyscy uczestnicy kursu uczestniczyli we Mszy św. w intencji wspólnot OCDS członków i ich rodzin oraz chorych we wspólnotach., odprawionej w Sanktuarium św. Józefa przez o. Krzysztofa Żywczyńskiego.

Po obiadowej przerwie, o godz. 15.00 ojciec Tadeusz Florek OCD wygłosił konferencję na temat: Korzystanie z mediów a formacja. W jaki sposób media mogą być pomocą w budowaniu relacji i wspólnoty.

Kolejnym punktem programu tego dnia były sprawozdania i informacje dotyczące życia Prowincji.

Przewodnicząca Rady Prowincjalnej OCDS Urszula Duży przedstawiła analizę sprawozdań za 2021 rok. Uczestnicy kursu mogli poznać nowego Skarbnika Prowincjalnego, którym został Bogusław Kapuściński z Krakowa. Podano do wiadomości nowy sposób rozliczania składek obowiązujących w Prowincji Krakowskiej, którego celem jest ujednolicenie i uproszczenie rozliczeń.

W trakcie spotkania Ojciec Delegat podkreślił potrzebę zaangażowania się nowych osób w Diakonię Kunegundy Siwiec.

Ostatni dzień kursu to znaczy niedzielę rozpoczął się od Eucharystii połączonej z jutrznią. W homilii Ojciec Krzysztof Żywczyński omawiając przypowieść o marnotrawnym synu podkreślił radość syna powracającego do ojca i radość wyczekującego ojca z powrotu syna, a także brak radości drugiego syna, który jest stale z ojcem i ma dostęp do wszystkich jego dóbr. Padło wiele pytań: czy potrafię się radować …, czy mam w sobie gorliwość neofity, syna, który powraca z rutyny, obojętności, zazdrości? Czy potrafię radować się z tego co mam…?

Po śniadaniu nastąpiło spotkanie w grupach z Radnymi Prowincjalnymi. Była tu możność stawiania pytań, wyrażenia wzajemnych oczekiwań, zasygnalizowania obaw i propozycji rozwiązań.

W trakcie obiadu nastąpiły szczere podziękowania Ojcu Delegatowi i Radzie Prowincjalnej a także wszystkim uczestnikom Kursu.

Uczestnicy kursu jak zawsze doświadczyli wspaniałej gościny ze strony gospodarzy wadowickiego Domu Pielgrzyma. Zaspokojone zostały wszystkie potrzeby gości – i te cielesne, i te duchowe. Kuchnia była wyśmienita a kawa przepysznie stawiająca na nogi.

Renata Adamska OCDS Rybnik, foto: Renata Luszowiecka OCDS Tarnów

Udostępnij:FacebookX