Mianowanie socjuszki ds. kontaktu ze wspólnotami ukraińskimi

Streszczenie:

W dniu 03.11.2022 Delegat Prowincjalny ds. Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej o. Krzysztof Żywczyński OCD mianował Annę Stańko OCDS ze wspólnoty lubelskiej socjuszką Rady Prowincjalnej do spraw opieki i kontaktu ze wspólnotami OCDS na Ukrainie: w Berdyczowie, w Charkowie, w Chmielnickim oraz w Kijowie.

Posługa nowo mianowanej socjuszki ma na celu usprawnienie kontaktu między wspólnotami na Ukrainie a Radą Prowincjalną, obustronną wymianę informacji, przekazywanie materiałów związanych z formacją.

Wspólnoty ukraińskie mogą zwracać się do Anny Stańko we wszystkich sprawach dotyczących życia wspólnot i wymagających kontaktu z Radą Prowincjalną.

Jednocześnie o. Delegat podziękował za wieloletnią posługę socjuszki Rady Prowincjalnej do spraw wspólnot zagranicznych Alicji Kalinowskiej OCDS ze wspólnoty w Przemyślu.

Udostępnij:FacebookX