Miłość miłosierna w sercu Kościoła – XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka do Siwcówki

W dniu 24.06.2023, w uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, odbyła się XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka do Siwcówki pod hasłem „Miłość miłosierna w sercu Kościoła”. W spotkaniu na Wzgórzu Miłosierdzia wzięło udział blisko 300 osób, głównie świeckich karmelitów ze wspólnot prowincji krakowskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnotowego odmówienia jutrzni oraz przedstawienia i powitania przez zgromadzonych nowego Delegata Prowincjała ds Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych o. Adama Hrabię OCD. Odczytany został również list postulatora procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec o. Szczepana Praśkiewicza OCD w którym przedstawił on stan procesu i zachęcił do gorącej modlitwy o cud za wstawiennictwem Służebnicy Bożej, który będzie ostatnim krokiem do wyniesienia jej na ołtarze.

Następnie wspólnota wzięła udział w Eucharystii której przewodniczył o. Piotr Hensel, Radny Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych. W homilii zwrócił on uwagę na podobieństwo postaci św. Jana Chrzciciela oraz Sługi Bożej Kunegundy Siwiec. Oboje pełnili w swoich wspólnotach rolę proroków, oboje głosili Boże Miłosierdzie, byli wsparciem i pomocą dla tych, którzy potrzebowali nawrócenia. Do prorockiej postawy, żywego świadectwa wiary zachęcał o. Piotr zebranych karmelitów, tak świeckich jak i habitowych, by na ich widok ludzie z którymi się oni zetkną mogli zapytać, jak pytali się współcześni Jana Chrzciciela: Kimże oni są?

Eucharystię koncelebrowali o. Adam Hrabia OCD, o. Piotr Nyk OCD, który przywiózł na spotkanie braci kleryków karmelitańskich, o. Jacek Pawlikowski OCD, o. Włodzimierz Tochmański OCD oraz ks. Lucjan Dyka ze wspólnoty Rzeszów Wschód.

Po Mszy Św. był czas na modlitwę wewnętrzną przed Najświętszym Sakramentem.

Po przerwie na posiłek i regenerację konferencję poświęconą Miłości Miłosiernej wygłosił o. Włodzimierz Tochmański OCD.

Spotkanie zakończyło wspólne uwielbienie Bożego Miłosierdzia – modlitwy i śpiew przygotowała wspólnota OCDS z Tychów.

Podczas spotkania była możliwość wsparcia procesu beatyfikacyjnego m. in. poprzez zakup ciast upieczonych przez przedstawicieli przybyłych wspólnot.

Większość pielgrzymów skorzystała także z możliwości modlitwy przy doczesnych szczątkach Sługi Bożej Kunegundy Siwiec, które znajdują się w sarkofagu w kaplicy sióstr Zmartwychwstanek w Siwcówce.

Pomimo, iż aura nie była zbyt przychylna i niemal przez cały czas spotkania padał deszcz, to jednak niezwykle liczna była grupa przybyłych na spotkanie, którym bliska jest postać Kundusi i chcieli w Siwcówce dziękować Bogu za życie tej Sługi Bożej oraz wypraszać jej rychłą beatyfikację.

Udostępnij:FacebookX