„Positio” do beatyfikacji Kunegundy Siwiec

Niejako w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 29 października br., została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” (Pozycja o życiu, cnotach i opinii  świętości) służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec OCDS (1876-1955).

„Positio” tworzy 578 stronic druku, nie licząc piętnastostronicowej wkładki ilustracyjnej. Złożona w Kongregacji „Positio” będzie w swoim czasie przedmiotem dyskusji teologów konsultorów Kongregacji, a następnie biskupów i kardynałów, jej członków. Jeśli oba te gremia stwierdzą, że przedłożone w „Positio” dowody są wystarczające do stwierdzenia, że Kunegunda Siwiec praktykowała w swoim życiu w sposób heroiczny cnoty teologalne, kardynalne i im pokrewne, oraz że istnieje w Ludzie Bożym opinia o świętości jej życia, Papież będzie mógł autoryzować opublikowanie dekretu o tychże heroicznych cnotach Służebnicy Bożej, do której beatyfikacji trzeba będzie jeszcze wyprosić u dobrego Boga cud za jej przyczyną.

Zaznaczmy, że jakkolwiek powodem w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych, odbywa się con sumptem Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, reprezentowanego przez Diakonię Kunegundy Siwiec istniejącą przy Wspólnocie tegoż Zakonu w Wadowicach, do której za swego życia należała Służebnica Boża.

Informację nadesłał o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Udostępnij:FacebookX