Rekolekcje Świeckich Karmelitów z Tychów

W dniach od 7.10 do 9.10.2022 Świecki Zakon Karmelitów Bosych z Tychów odprawiał swoje coroczne Rekolekcje w Klasztorze Karmelitańskim w Czernej. Temat Rekolekcji to „Formacja Karmelitańska”.

Rekolekcje prowadził Ojciec Włodzimierz Tochmański OCD. Rozpoczął od szczegółowego omówienia formacji karmelitańskiej :

– św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Było to jakby podsumowanie tematyki formacyjnej ostatnich lat.

Kolejnym etapem było rozważanie i refleksja nad zastosowaniem klasycznej duchowości karmelitańskiej w czasach współczesnych.

Rozważany temat wywołał bardzo konstruktywną dyskusję.

Ogólnym wnioskiem z tej dyskusji było stwierdzenie, że duchowość karmelitańska jest bardzo poszukiwana przez osoby dążące do wzrastania w swoim duchowym rozwoju ale również dla osób uwikłanych w różne życiowe tragedie.

Udostępnij:FacebookX