Śluby w kieleckiej wspólnocie

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19 maja 2024, na ręce asystenta o. Marcina Adamczyka OCD , wobec wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Kielcach swoje śluby czystości i posłuszeństwa na całe życie złożyła Joanna Naszydłowska od Miłosiernego Serca Jezusa i Maryi.

Obrzęd złożenia ślubów miał miejsce w kaplicy sióstr Karmelitanek Bosych w Kielcach, gdzie miejscowa wspólnota spotyka się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

Joanna od Miłosiernego Serca Jezusa i Maryi została przyjęta do wspólnoty w Kielcach w 2011 roku, a w 2013 roku złożyła swoje pierwsze przyrzeczenia. W ciągu tych trzynastu lat pełniła funkcję radnej wspólnoty, była także skarbnikiem oraz kronikarzem.

Świecki karmelita przez ślubowanie rad ewangelicznych w Kościele postanawia uwolnić się od przeszkód, które mogłyby go odwieść od żarliwej miłości i od doskonałości kultu Bożego, i jeszcze ściślej poświęca się służbie Bożej. Śluby te są wyrazem pragnienia życia zgodnie z Ewangelią i duchem zakonu karmelitańskiego.

W tradycji Kościoła śluby rad ewangelicznych uznaje się za szczególne i owocne pogłębienie konsekracji chrzcielnej.

W Świeckim Zakonie śluby można złożyć co najmniej po upływie trzech lat od przyrzeczeń definitywnych. Złożenie ślubów powinno być poprzedzone wystarczającym okresem modlitewnego rozeznawania i formacji z pomocą asystenta wspólnoty lub kierownika duchowego. Pisemną prośbę o możliwość złożenia ślubów, zaakceptowaną przez asystenta lub kierownika duchowego, rozpatruje i opiniuje Rada Wspólnoty, a zgodę wyraża Prowincjał lub jego Delegat.

Udostępnij:FacebookX