Studium Biblijne „Listy św. Pawła” w Czernej

W dniach 21 – 23 października w Domu Pielgrzyma w Czernej odbyło się kolejne już studium biblijne ukierunkowane na pogłębienie wiedzy biblijnej przez Świeckich Karmelitów prowincji krakowskiej.

Studium poprowadziła tradycyjnie niezastąpiona Danuta Piekarz – doktor teologii biblijnej, a tematem były Listy Świętego Pawła.

Podczas 7 wykładów uczestnicy Studium poznawali genezę, kontekst powstania oraz najważniejsze przesłanie 2 Listu do Koryntian, Listu do Efezjan, Listu do Kolosan oraz Listu do Filemona.

Dzięki konferencjom św. Paweł dla wielu uczestników stał się niezwykle bliski, a czytanie jego listów o wiele łatwiejsze i bardziej zrozumiałe.

W czasie studium nie zabrakło czasu na modlitewne skupienie podczas Eucharystii, modlitwy wewnętrznej i wspólnotowej Liturgii Godzin.

Udostępnij:FacebookX