Świecki Zakon na Kapitule Prowincjalnej Ojców w Wadowicach

Podczas trwającej od 29 maja 2023 roku II części Kapituły Prowincjalnej Karmelitów Bosych prowincji krakowskiej ojcowie poprosili o spotkanie z Radą Prowincjalną trzeciej gałęzi Zakonu jaką jest Świecki Zakon Karmelitów Bosych.

W imieniu Rady Prowincjalnej udział w spotkaniu w dniu 31 maja 2023 roku wzięła Przewodnicząca Urszula Duży OCDS oraz radny Paweł Cielebon OCDS.

W czasie przeznaczonym na wystąpienie przed ojcami kapitularnymi przedstawiciele Rady Prowincjalnej zaprezentowali bieżącą sytuację w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych, problemy i radości w funkcjonowaniu wspólnot OCDS Prowincji Krakowskiej, a także przekazali jak wygląda z perspektywy trzeciej gałęzi zakonu współpraca z ojcami oraz mniszkami bosymi.

Była okazja, aby wyrazić podziękowania za posługę karmelitów bosych wobec wspólnot OCDS, szczególnie asystentom, którzy współpracują ze świeckimi w największym zakresie. Rada Prowincjalna miała także możliwość przedstawić oczekiwania Świeckiego Zakonu wobec ojców, którzy pełnią posługę duchową i duszpasterską względem OCDS z racji przynależności do tej samej rodziny zakonnej.

Zadaniem duchowego towarzyszenia poszczególnym Wspólnotom jest umacnianie głębokiej więzi (komunii) z Kościołem i Zakonem Karmelitów Bosych, wyrażanej w świadectwie i współuczestnictwie w duchowości Karmelu; współpraca w formacji początkowej i ustawicznej OCDS oraz uwidocznienie obopólnych relacji między zakonnikami i świeckimi (por. DUSZPASTERSKA POSŁUGA KARMELITÓW BOSYCH ŚWIECKIEMU ZAKONOWI rozdz. I, art. 4).

Udostępnij:FacebookX