Sympozjum o św. Teresie Benedykcie od Krzyża w Bratysławie

W sobotę 17 września 2022 w Bratysławie odbyło się sympozjum poświęcone św. Teresie Benedykcie od Krzyża z okazji 80. rocznicy jej męczeństwa. Organizatorem wydarzenia byli Ojcowie Karmelici Bosi na Słowacji i Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Bratysławie.

W sympozjum wzięło udział ponad 50 uczestników, którzy wysłuchali wykładów dr Gabriela Brendza o historycznych okolicznościach życia św. Edyty Stein, prof. Petra Volek o Edycie Stein jako filozofie i o. Pawła Wojnowskiego OCD o karmelitańskim powołaniu Edyty Stein.

W dyskusji znalazły się odpowiedzi na niekończące się pytania o życie i powołanie tej karmelitańskiej świętej i patronki Europy. Jej życie i bogata twórczość odcisnęły głębokie piętno nie tylko w świecie filozoficznym, ale także w chrześcijaństwie, gdyż wyprzedziła ona epokę przedsoborową swoim przesłaniem, często adresowanym do samego Papieża i przekształciła je w swoje życie karmelitańskie przez ofiarowanie i poświęcenie swojego życia dla Kościoła, dla Zakonu Karmelitańskiego, dla narodu żydowskiego, dla zbawienia Niemiec i pokoju na świecie.

Udostępnij:FacebookX